Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-08-09 at 7.53.26 pm  SCUZELE. 

S-a observat, pe bunā dreptate, cā exitā o simetrie semnificativā între 'prioritātile' mārunte invocate de unii pentru neparticiparea la banchet si ierarhia prioritatilor recomandatā de Iisus celor care vor sā asume conditia de ucenici ai Sāi. Nu poti deveni discipol, nu poti lua parte la însotirea finalā cu Împaratia, dacā esti prizonier în 'aici' si 'acum', dacā esti preocupat obsesiv de rezolvarea treburilor curente, oricit de imperative în aparentā: ...'mai întîi dā-mi voie sā-l îngrop pe tata',...'sā-mi iau ramas bun de la cei de-acasā', sā-mi reglez afacerile, etc (Luca 9:59).
Ti se cere sā optezi. Drastic. Definitiv. 'Nici unul care pune mîna pe plug si se uitā îndārāt nu este potrivit pentru împārātia lui Dumnezeu' (Luca 9:62).
Lepadārea de avere (Luca 12:13) si de cei apropiati (Luca 14:26), de corvezile domestice sunt criterii inconturnabile ale 'alegerii'. 'Cel ce va fi pe acoperisul casei, iar lucrurile lui în casā, sā nu se coboare sā le ia; de asemennea : cel ce va fi în tarina sā nu se întoarcā înapoi' (Luca 17:31).
O piedicā des invocatā este aceea a obligatiilor conjugale (Luca 14:20; Cor 7:32 ...'cel însurat se îngrijeste de ale lumii, cum sā-i placā femeii). Ar fi gresit sā se înteleagā cā parabola si toate sugestiile evanghelice de acest tip încurajeaza utopia spectralā a unei lumi 'dez-lumite' pînā la des-trupare. Cā sîntem împinsi spre o sumbrā epura de gheatā.
Nu un asemenea mesaj putea veni de la 'Cel care s-a facut om'.
Nu se asteaptā de la noi sā ne tāiem singuri picioarele si sā ne scoatem ochii (cum pare sā porunceascā lectura literalā a unui pasaj precum Matei 18:8).
Nu ni se propune sā depāsim 'omenescul-prea-omenesc' prin dezumanizare.
Ni se atrage doar atentia cā eul propriu, cutumele, cei apropiati, averea, afacerile si puzderia de ocupatii cotidiene îsi pierd intelesul si aura dacā devin 'inchisori', dacā obtureaza zenitul, dacā dincolo de ele nu mai percepem nimic. Ele pot fi un 'continut' de viatā, o obsesie epuizantā, dar nu un sens de viata. Sensul nu e în ele. Sensul se poate manifesta în perimetrul lor, dar numai ca ceva adāugat, ca un 'bonus' venit din afara lor, dintr-o altā dimensiune, dintr-un alt cer.
Avertismentul parabolei bate, deci, în altā directie decît aceea a unei etici mortifiante si trebuie cāutat în registru simbolic: vine un moment cînd ai de hotarît ce înseamnā cu adevarat 'acasā', care este 'tarina' cu adevārat fertila, ce vei alege între un ritual de înmormîntare si o promisiune de înviere.
Vine o vreme - si ea vine o singurā datā - cînd esti invitat la o altā 'nuntā' decît cele obisnuite, cînd grija judecātii finale prevaleazā asupra trebāluielii prin ograda proprie, cînd e preferabil sā fii dur cu deprinderile si înclinatiile care te confiscā în mod obisnuit, pentru a reintra în dialog cu reperele, uitate de regulā, ale nevoii tale de eternitate.
Si dacā atunci cînd vine o asemenea vreme gāsesti o sumedenie de 'scuze' pentru a te deroba, nu trebuie sā te mire cā intrā de îndatā în joc mecanismele lui 'prea tirziu'. 'Invitatia' se suspendā, usile se închid. În loc sā pātrunzi în 'sala de mese', rāmîi acolo unde ai ales sa rāmîi. Nu gazda te-a exclus, ci propria ta decizie (Andrei Plesu, Parabolele lui Iisus).

 

PROGRAM DE CRACIUN  2015:

JOI, 24 DEC., AJUNUL CRACIUNULUI, VECERNIE CU LITIE ORELE 18:00

VINERI, 25 DEC., CRACIUNUL, SLUJBA DE DIMINEATA 8:30; LITURGHIE 10:00; SEZĀTOARE,  DARURI 11:30

SIMBATA 26 DEC., SLUJBA DE SEARA CU LITIE ORELE 18:00

DUMINICA 27 DEC., SLUJBA DE DIMINEATA 8:30; LITURGHIE 10:00

SARBATORI FERICITE 2015!

Archived News

SFD Log In