Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 142870001-1 nemila

Libertatea omului e partea divinā din el.

LIBERTATEA.
- Unde e omul, în imanentā, absolut liber?
- Într-o bisericutā de lemn în Maramures, unde sacerdotul crestin vorbeste de mistere, de taine, si se lasā învāluit de ele ca si credinciosii.
Omul e liber si eliberat numai în templul crestin, acolo, în ritual, cînd se comunicā tainele care îi învāluiesc deopotrivā si pe sacerdot, si pe credinciosi. Ca sā fii cu adevārat liber, trebuie sā înlocuiesti infinitul si autonomia gîndirii cu credinta în Dumnezeul crestin: "Robeste-mā, Doamne, ca sā fiu liber" (Imitatio Christi).
Libertatea eu o asemān cu o frînghie agātatā de undeva, de sus. Te poti urca pe ea la cer, participînd la actul mîntuirii tale crestine, sau poti sā cobori în întuneric. Bipolaritatea libertātii.
Dupā crestini, libertatea este vehiculul cu care poti sā cobori în întuneric dacā esti vicios.
Infractorii sunt primitivii actuali, pentru cā ei nu sunt adaptabili la morala zilnicā si o calcā fiind liberi.

Am învātat la închisoare cā omul e un animal stupid, deoarece confiscā libertatea semenilor sāi.
Tiranul e un om absurd si lipsit de rusine. Nu îi e rusine sā-si chinuie semenii.
Oricum suntem captivi în univers. Ne ajunge aceastā grozāvie!
Dar sā intensifici aceastā captivitate pînā la nivelul puscāriei - numai omul e capabil de asemenea nebunie.
Libertatea omului e partea divinā din el. (Petre Tutea, 322 de vorbe memorabile).

Archived News

SFD Log In