Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

th-7
31 Dec., Ultimate zi de Crăciun, Odovania (Sfîrșitul)

Punctul culminant al Crăciunului.
Iisus, Mirele, va începe călătoria pentru a revendica Biserica, Mireasa Sa.
Biserica, care așteaptă, se va alătura Mirelui ei la nuntă.
Sărbătoarea va urma, pe măsură ce Biserica, răscumpărată de Mirele ei și îmbrăcată în veșminte albe strălucitoare, este prezentată Tatălui și oștirilor Cerului.
Aceasta este povestea de Crăciun, cea mai mare Poveste de Dragoste din toate timpurile. (Janette Oke).
 

Day 7th, the Climax of the Christmas.
Jesus, the Bridegroom will start the journey to claim the Church, His Bride.
The waiting Church will join her Bridegroom at the wedding.
The Feast will follow, as the Church, redeemed by her Bridegroom and dressed in glimmering garmets of white, is presented to the Father and to the hosts of Heaven.
This is the Christmas story - The Greatest Love Story of all time. (Janette Oke's).

Archived News

SFD Log In