Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh


Screen Shot 2019-06-08 at 7.40.21 pm

Crezul (în latină Apostolicum) este socotit drept credinta apostolilor.


Apostolicum este forma originalā a crezului (simbolului) roman vechi, așa numitul Romanum.
Simbolul apostolic stă la baza simbolului niceno-constantinopolitan din 325.

GreacăLatinăRomână

Πιστεύω οὖν εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα·

καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,
τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν,
ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾳ τοῦ πατρός,
ὅθεν ἔρχεται κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς;
καὶ εἰς τò ἅγιον πνεῦμα,
ἁγίαν ἐκκλησίαν,

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν.

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos:
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis:
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem, vitam aeternam.

Cred înDumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului și al pământului.
Și înIisus Christos, fiul său unic, domnul nostru:

Care s-a zămislit de laDuhul Sfânt, s-a născut dinMaria Fecioară,

a pătimit subPonțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; a coborât in iad,
A treia zi a înviat din morți,
S-a suit la ceruri,
Șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
De unde are să vie să judece pe vii și pe morți.
Cred în Duhul Sfânt,
Sfânta Biserică Universalā, împărtășirea sfinților,

Iertarea păcatelor,
Învierea morților, și viața veșnică.

Archived News

SFD Log In