Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Amprenta profeticā a lui Mesia

Întrebare: Iisus singur s-a potrivit cu identitatea/amprenta profetică a lui Mesia?

Răspuns : Iisus a împlinit 48 de profeții din Vechiul Testament, împotriva șanselor astronomice – un grad incredibil de certitudine.

Deuteronom a vorbit despre un profet mai mare decât Moise.

Isaia 7:14 „Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu”

Vezi Isaia 53: „El a fost străpuns pentru fărădelegile noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre”.

Daniel 9:24 prezice că Mesia va apărea după o anumită perioadă de timp după regele Artaxerxes I.

Sinedriul i-a oferit lui Iuda 30 de arginți.

Zaharia a spus că Mesia va intra călare pe un măgar în Ierusalim.

„Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în profeți și în psalmi (Luca 24:44). (Lee Strobel

Q: Did Jesus - and Jesus Alone- match the identity/ the prophetic fingerprint of the Messiah?
A: Jesus matched 48 prophecies in Old Testament, against astronomical odds- an incredible degree of certainty.
Deuteronomy talked about a prophet greater than Moses.
Isaiah 7:14 “ The virgin will conceive and give birth to a son”
See Isaiah 53: “He was pierced for our transgressions and crushed for our iniquities”.
Daniel 9:24 foretells that Messiah would appear a certain length of time after King Artaxerxes I.
The Sanhedrin offered Judas 30 pieces of silver.
Zechariah said that Messiah will ride a donkey into Jerusalem.
“Everything must be fulfilled that is written about Me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms (Luke 24:44).(Lee Strobel)
 

Archived News

SFD Log In