Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

piine si peste

Domnul Hristos desāvîrseste sārbātorile iudaice (Ioan cap 5 -10).

Ioan face referintā la patru sārbātori ale Vechiului Testament. La fiecare sārbātoare, Domnul Hristos afirmā sau face o lucrare care indicā împlinirea festivitātii.
1. In Ioan cap 5, dupā o vindecare în zi de sîmbātā, Domnul spune: "Tatāl Meu lucreazā, si Eu lucrez" afirmînd cā este egal cu Dumnezeu.

2. În capitolul 6, aproape de sārbātoarea Pastilor (Iesire 12), Domnul hrāneste cinci mii de oameni si afirmā cā El este Pîinea Vietii.
Sf. Împārtāsanie este Jertfa Domnului pe Cruce  si depāseste masa cu buruieni amare si jertfirea mielului.

3. Capitolele 7-9 se referā la sārbātoarea Corturilor, festival al recoltelor, cu accent pe apā si luminā.
Domnul se proclamā  Apā Vie (7:38) si Lumina lumii (8:12).

4.În capitolul 10,  La Sārbātoarea Dedicārii Templului (Macabei 4), Domnul afirmā cā a fost sfintit si trimis in lume (10:36).
 Domnul Hristos îsi afirmā dumnezeirea si misiunea în lume, declansînd un conflict cu autoritātile bisericesti care-i vor aduce moartea.

ROLUL LUI MESIA:
" Eu sînt pîine vietii" (Ioan 6:35)
" Eu sînt lumina lumii" ( 8:12)
"Eu sînt poarta oilor" ( 10:7)
"Eu sînt pāstorul cel bun" (10:12)
"Eu sînt învierea si viata" (11:25)
"Eu sînt calea, adevārul si viata" ( 14:6)
"Eu sînt via, voi sunteti mlāditele" (15:5)

"Eu sînt" afirmā dumnezeirea Domnului Hristos si e similarā revelatiei lui Dumnezeu cātre Moise (Iesire 3:14)

Archived News

SFD Log In