Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-02-09 at 9.14.00 pmEXAMENUL CREDINTEI

Hananeanca e rasplātitā în conformitate si proportional cu greutatea examenului la care a fost supusā si potrivit calitātii rāspunsurilor date.
Domnul pare a fi voit sā-i spunā: Aferim! asa te-am vrut!
Iar neobisnuita asprime ba si încrancenare a Domnului asa, numai asa (desigur) se explicā: prin hotararea de a hārāzi pe hananeancā unui examen de grad înalt.

Fericita hananeancā! A luat premiul întai cu cununā de la Învatatorul, care pe multi i-a miluit, pe cîtiva i-a si lāudat, dar numai ei i S-a descoperit ca un examinator mai întîi fārā milā iar apoi fārā de rezerve în distribuirea elogiilor.

Bine este a deduce din pilda aceasta cā dintre însusirile plācute Domnului i-au stîrnit bucuria si admiratia: credinta, dezinteresarea, curajul, stāruinta, bunācuviinta, smerenia si inteligenta.
Credinta, dezinteresarea, stāruinta, smerenia le stim îndeobste ca necesare si binevenite.

Dar cazul hananeencei ne aratā si dovedeste cā tot atît de puternice si de pretioase sunt calitātile mai putin accentuate de comentatori: curajul, politetea, inteligenta.
Domnul iubeste pe credinciosi, pe altruisti, pe stāruitori. Si nu mai putin pe curajosi, pe cuviinciosi, pe inteligenti.

Frica, obraznicia si prostia nu-s plācute lui Hristos. Hananeanca – lipsitā de aceste urîte insusiri – ne-o spune deslusit. Osebitul ei succes la exceptionalul examen semnificā biruinta unor virtuti crestine nu îndeajuns proslāvite de noi.

Fie ca rāspunsul pe care-l vom da la sfîrsitul mai lungului examen ce este viata fiecaruia dintre noi, sā ne învredniceascā nu de mentiunea „magna cum laude” obtinutā de femeia hananeancā, însa mācar de nota de trecere sau poate chiar, din mila Judecatorului, de nota bunā!

Nicolae Steinhardt
Sursa: „Dāruind vei dobîndi", Editura Mānāstirii Rohia, 200ā

Archived News

SFD Log In