Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-10-27 at 8.50.21 pm

Apostolul României în contextul Parabolei Talantilor - receptivitatea ofensivā.

" Prabola aceasta ne aduce în atentie un chip al receptivitātii ofensive.
Nu este suficient sā primesti, dacā prin 'a primi' întelegi strict 'a încasa', a pāstra timorat, neproductiv, ceea ce ti se încredinteazā.
A-ti valorifica 'talantul' înseamnā a-l pune la lucru, a-l administra astfel încît sā rodeascā, a-l potenta si a-l multiplica.
Mesajul hristic trebuie ascultat, dar asta e alceva decît sā te complaci în rolul de 'depozitar' ciminte al literei lui.
Ascultarea vie, eficientā, dubleazā gestul absorbtiei prin reactivitate. Îngînarea mecanicā, tezaurizarea pioasā, fārā participare, fārā dezbatere si imbogātire interioarā, nu e un act de credintā, ci unul de înregimentare anonimā
Sluga sterilā, cea condamnatā de stāpîn la 'întunericul cel mai din afarā' e caracterizatā, în text, prin trei adjective semnificative: poneros (viclean), okneros (lenes) si achereion ( bun de nimic)...
Virtutile pentru care slugile 'bune si credincioase' sunt tratate cu mārinimie sunt creativitatea si curajul de a risca.
Creativitatea presupune capacitatea de a transforma simpla achizitie în cîstig. Receptia se întregeste, devine funtionalā, prin ceea ce poti adāuga valorii ei, adicā prin dimensiunea ei roditoare" (Andrei Plesu, Parabolele lui Iisus).

 Apostolul Andrei a fost o slugā bunā si credincioasā, rodind din plin în pestera din Dobrogea:
"Doamne, cinci talanti mi-ai dat; iatā alti cinci talanti am cîstigat cu ei" (Matei 25:14)

Archived News

SFD Log In