Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-10-13 at 8.06.15 pm

A înflorit Jacaranda / Dimitriada la Brisbane

 

Dedicatie martorilor tācuti si perseverenti

Iatā, a sosit Demetriada la Brisbane - ziua Hramului bisericii noastre - 26 Octombrie,
Sf. Dimitrie Izvorîtorul de Mir si Sf. Dimitrie Basarabov.
Biserica noastrā este o parte importantā a Comunitātii Române din Brisbane, începînd din Ianuarie 1989.
Arhitectonica ei iese în evidentā între alte constructii - este un martor tācut care spune trecātorilor despre ceva din altā lume. Ne spune cā activitātile noastre de zi cu zi au importantā relativā în comparatie cu planul lui Dumnezeu.
Picturile murale interioare si mozaicurile ne cheamā, ne vorbesc.
În jurul bisericii noastre, ca peste tot, existā un grup de oameni dedicati, care îngijesc proprietatea.
Unii o fac de la început, pentru cā e proprietatea lor, cum scrie în actul de cumpārare: "Aceastā bisericā este si va rāmîne proprietatea membrilor bisericii 'Sf. Dimitrie' din Brisbane".
Cei care îngrijesc biserica îsi dedicā timpul, energia si banii pentru tāiatul ierbii, spālarea pergolei, igienizarea grupului sanitar, îngrijirea florilor, spālarea trotuarului.
Nu trebuie sā uitām pe toti care au participat la renovarea din temelie a bisericii noastre între anii 2007 si 2009:
- donatii bānesti,
- boltati, fier beton, cārāmidā, tencuit, vopsit exterior,
- cei ce au supravegheat executarea picturii,
- cei ce au construit pergola mare si cea micā, poarta romāneascā, gardul de fatadā si poarta de fier;
- clopotul si toaca, balustradele,
- magazia si scoala romāneascā.
Cei mai activi vin de dimineatā, deschid usile si geamurile si aerisesc biserica;
aranjeazā scaunele si bibliile pe bānci, aprind lumînāri, aduc vin, untdelemn si prescurā pentru jertfā.
Ei vin primii si pleacā ultimii.
Si nu numai duminica. Ei pregātesc biserica si pentru botez, cununie sau înmormîntare.
Cei care îngrijesc biserica sînt însā un grup restrîns.
Sā nu-i uitām pe toti cei care intrā si ies în liniste pe usa bisericii cu biblia în mînā,
toti cei care se roagā în fata icoanelor.
Ei aduc în tācere toate nevoile întregii lumi în fata Celui care singur poate sā ajute cu ceva.

17273081-0B4F-4993-99EC-5619D9F65887 4 5005 c


Icoana "Pantocrator" (Creatorul a toate) de pe bolta bisericii are scrisā de jur împrejurul ei rugāciunea pentru biserica noastrā:
"Doamne, Doamne, cautā din cer si vezi,
si cerceteazā via aceasta,
pe care a sādit-o dreapta Ta,
si o desāvîrseste pe ea".

Sf. Dimitrie Izvorîtorul de Mir si Sf. Dimitrie Basarabov sā se roage pentru sānātatea si ajutorul tuturor care trec pragul bisericii cu credintā si nādejde.
La Multi Ani !

Ridicām rugāciune la Bunul Dumnezeu si pentru ctitorii care s-au ascuns printre pietrele mormintelor.
Dumnezeu sā-i ierte!

 

Archived News

SFD Log In