Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-03-08 at 5.39.53 pm

 

Vești bune 25 martie - o primăvară spirituală.

 

Dumnezeu i-a trimis afară pe Adam și Eva din Grădina Edenului și a pus un înger la poartă.
La 25 martie, primul an al erei creștine, îngerul a primit o misiune diferită, de a ratifica vechiul acord: „Șarpe, copilul femeii îți va zdrobi capul” (Geneza 5:15).
A fost semnat pactul dintre Dumnezeu și Femeie: „Eu sunt roaba Domnului”. Semnat: Maria (Luca 1:38)
Poarta Raiului este acum deschisă, dar „Mică este poarta și îngustă calea care duce la viață” (Matei 7:14)
„Fii vigilent, potrivnicul tău, diavolul, este un leu care răcnește, care umblă...” (1 Petru 5:8)
Biserica este o tabără de pregătire spirituală: pentru a oferi un antrenament pentru întregul corp/spirit care să construiască puterea și rezistența morală.
Să ascultăm instrucțiunile lui Pavel Apostolul:
„Ia putere în unire cu Domnul!
Îmbrăcă-te cu toată armura pe care ți-o dă Dumnezeu,
ca să te poţi ridica împotriva Diavolului.
Căci nu luptăm împotriva oamenilor,
ci împotriva forțelor spirituale rele din lumea cerească...
Deci, îmbracā armura lui Dumnezeu!
Apoi, când va veni ziua cea rea, vei putea să învingi atacurile inamicului;
iar după ce te-ai luptat până la capăt, te vei menține în continuare.
Așa că, fii pregătit, cu adevărul ca o centură strânsă în jurul taliei tale,
cu dreptatea ca platoșă
iar ca încălțări disponibilitatea de a vesti Vestea Bună a păcii.
Poartă în orice moment credința ca un scut;
cu ea vei putea stinge toate săgețile arzătoare ale Celui Rău.
Acceptă mântuirea ca pe un coif,
iar cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie pe care ți-o dă Duhul.
Fii atent și nu te da bătut... (Efeseni 6:10)

 

 

 

Good news on 25 of March - a spiritual spring.

God sent Adam and Eve out of the Garden of Eden and put an angel at the gave.
On 25 March, first year of the Christian Era, the angel received a different mission, to ratify the old agreement :"Snake, the child of the woman will bruise your head" (Genesis 5:15).
The pact between God and Woman was signed: "I am the Lord's servant". Signed : Mary ( Luke 1:38)
The gate of Heaven is now open, but " Small is the gate and narrow  the road that leads to life" (Matthew 7:14)
" Be vigilent as your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about..." ( 1Peter 5:8)
The Church is a Spiritual Boot Camp: to provide a whole body / spirit workout that builds strength and moral endurance.
Let's listen to St. Ap. Paul's instructions:

"Build up your strength in union with the Lord!
Put on all the armor that God gives you,
so that you will be able to stand up against the Devil's tricks.
For we are not fighting against human beings,
but against the wicked spiritual forces in the heavenly world...
So, put on God's armor now!
Then when the evil day comes, you will be able to resit the enemy's attacks;
and after fighting to the end, you will still hold your ground.
So stand ready, with truth as a belt tight around your waist,
with righteousness as your breast plate,
and as your shoes the readiness to announce the Good News of peace.
At all times carry faith as a shield;
with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the Evil One.
Accept salvation as a helmet,
and the word of God as the sword which the Spirit gives you.
Keep alert and never give up... (Ephesians 6:10).
 

 

Archived News

SFD Log In