Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-01-22 at 11.52.03 am

23 Ianuarie - Vindecarea unui cersetor orb (Luca 18:35).

Orbul : - "Doamne, vreau sā vād !"
Domnul Christos: - "Vezi, si întelege!" :
- Fericiti cei sāraci cu duhul,
- Fericiti cei ce plîng,
- Fericiti cei blînzi,
- Fericiti cei ce flāmînzesc si însetiseazā de dreptate,
- Fericiti cei milostivi,
- Fericiti cei curati cu inima,
- Fericiti fācātorii de pace,
- Fericiti cei prigoniti pentru dreptate,
- Fericiti veti fi voi cînd vā vor ocārî si vā vor prigoni din pricina Mea,
- Bucurati-vā si vā bucurati!

'Un om luminat cunoaste rostul vietii.
Fiecare natiune, de cînd se stie lumea, a avut învātātori spirituali care au încercat sā descopere baza cunoasterii.
Aceastā stiintā ne-a învātat sensul vietii, atît pe plan individual cît si general uman. Numai dacā esti versat în aceastā stiintā poti sā întelegi si alte stiinte.
Adevārata stiintā este cunoasterea felului în care sā-ti duci viata.
Cunoasterea este deschisā pentru toti'. (Tolstoy) 

 

 

Archived News

SFD Log In