Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-02-22 at 9.15.18 pm    MARCEL JOUHANDEAU  despre vicii si tārie.

Mai bine sā ai toate viciile din lume decît  unul singur...
Se poate totusi sā n-ai decît un singur viciu si sā-ti duci traiul cu el, numai sā fii mai tare decît el.
Admitînd  cā slābiciunile ne sunt date, ne putem da singuri tāria, care-i o strunire a slābiciunilor nostre.
Trebuie sā fii întotdeauna mai tare decît tine însuti, la drept vorbind nici n-ai altā îndatorire moralā.
Tāria unui ins este pe māsura slābiciunii sale.
Nu e tare decît fiindcā e si slab si e mai tare decît slābiciunea sa, si cu cît e slābiciunea mai mare, cu atît e mai mare si tāria , numai s-o domini, cît de putin.
Forta moralā, oricît de slabā ar fi, nu constā decît in a fi mai tare ca tine însuti...
Tāria moralā a cuiva e pe māsura nevolniciilor sale;
tāria mea moralā e direct proportionalā cu nevolnicia moralā care mā pîndeste... (Din  Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt).

 

6 VIZITĀ PREOTEASCĀ LA BISERICA "SF. DIMITRIE"

DUMINICĀ, 27/03/2016, PĀRINTELE EMANUEL CRAINIC DIN SYDNEY A FĀCUT O VIZITĀ LA BISERICA NOASTRĀ  IMPREUNĀ CU DOAMNA PREOTEASĀ, MEDIC SPECIALIST MARIA SI COPII ANA SI ANDREI.
TEMA PREDICII: DESPRE BUCURIA DRAGOSTEI, A PRIETENIEI, A CREATIVITĀTII.

Archived News

SFD Log In