Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-01-21 at 6.48.22 pm

Pruncul Iisus si copila femeii cananeence

 

Întîmpinarea Domnului Hristos la 40 de zile la Templu (rāscumpārarea) la 2 Februarie:
"Si cînd s-au împlinit zilele curātirii lor, dupā Legea lui Moise ( Levitic 12),
L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca sā-L punā înaintea Domnului" (Luca 2:22).
Iisus, fiul Fecioarei, este cel mai frumos copil!
Sînt multe circumstante în Sf. Scripturā referitoare la rāscumpārare:
Rāscumpārarea primului copil bāiat sau primul nāscut al unui animal (Ex 22:29;Ex 34:20),
Sclavii erau rāscumpārati (Ex 6:6)
Un teren sau o casā (Lev 25:24-32)
Cel mai important, noi trebuie sā fim rāscumpārati! :
"În El avem rāscumpārarea prin sîngele Lui si iertarea pācatelor" (Efeseni 1:7).


O femeie cananeancā, mamā cu copil bolnav, îl întîmpinā pe cale pe Domnul Hristos si cere:
"Miluieste-mā, Doamne, Fiul lui David! 
Copila mea e grav bolnavā! ( Matei 15:22).
Ea cere rāscumpārare si însānātosirea copilei ei.
Urmeazā un dialog / examinare în care mama, însufletitā de dragoste maternā,
dovedeste cā ea are cel mai frumos copil din lume.
Copila se face bine.
Si mama ia nota 10 la examenul de credintā si perseverentā!

 

JUPITER SI MAIMUTA, fabulā de Esop.
Zeul Jupiter a chemat toate animalele din pādure si a promis un premiu regesc pentru puiul care se va dovedi cel mai frumos.
Maimuta, venitā împreunā cu celelalte animale, si-a prezentat, însufletitā de dragoste maternā, puiul ei, cu nasul plat, lipsit de pār si cu o figurā caraghioasā.

La vederea puiului de maimutā, toti spectatorii ai izbucnit în hohote zgomotoase de rîs.
Plinā de hotārîre, maimuta mamā a zis :
”Nu stiu dacā Jupiter va da premiul fiului meu, dar sunt sigurā cā, cel putin în ochii mei de mamā, el este cea mai frumoasā, mai încîntātoare si mai iubitā fiintā de pe pāmînt!”

Archived News

SFD Log In