Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

stea-150x150  STEAUA.

Jneapān verde cum trosneste din rāsinā
Si din foc se prābuseste-n vîlvātāi,
Vezi, în para-i, toti ciobanii de la stînā
Stînd în bîtā sus pe golul dintre vāi.

Spune baciul: - Māi fîrtatilor, sā fie
Semn curat sau piazā rea - nu le-ntelegi.
Asa stea n-am pomenit eu prin tārie
Hāt! de cînd îmi paste turma pe Bucegi...

Tac fîrtatii, tace baciul, latrā cîinii.
Steaua creste asa tare cā e zi,
Ea coboarā de-o poti prinde-n palma mîinii...
Mā ciobane de la oi, nu te sfii,

Cāci pe ieslea unde Maica preacuratā
A nāscut între un bou si un asin,
Steaua albā se opreste tremuratā
Cālāuzā pentru Craii care vin (Ion Pilat).

 

"CUM?" si "DE CE?".
MAGII urmeazā steau, simbol etern al cāutārii.

Magii, astrologii antici, cînd a apārut acea stea neobisnuitā pe cer, au înteles cā Dumnezeu a fācut o miscare, ceva nou este gata sā se întîmple; au urmat steaua ca sā vadā ce a fācut Dumnezeu.
În contradictie cu strāmosii nostri, noi trāim într-o culturā avidā dupā sens si  fascinatie; sîntem cetātenii unei civilizatii care urmāresc urjumele oricārii miscāri sprituale. În foamea noastrā, acceptam orice spiritualitate "new age". Cine mai are interes in astrologie? Poate cei ce cautā viitorul in horoscop.
Dar magii moderni, astronomii, care cerceteazā cerul si cautā rāspunsuri, ne vorbesc despre gāuri negre, stele care mor, ani luminā...
Astronomii zilelor noastre nu se grābesc sā subscrie teoriei "big bang" sau "întîmplārii". Ei vād lucruri minunate si multi dintre ei constatā cā cerul este plin de sens si ratiune - stelele si planetele participā într-o cālātorie cu sens cosmic.
O notiune de creator, de cauzā primarā - dacā ne putem permite, Dumnezeu - o putere care conduce toatā existenta este serios consideratā de acesti oameni de stiintā. Sînt academici care cred cā este o putere care lucrazā la scara largā a universului, în evolutia planetei, si în viata noastrā personalā si colectivā.
A cāuta adevarul si stiinta este o cālātorie de magi care urmeazā steaua care aduce întelegere si întelepciune în dezlegarea întrebārilor: "De unde venim si unde mergem", "De ce sîntem aici". Nu trebuie sā fii om de stiintā ca sā te întrebi asupra tainelor existentei.
Si noi, ca si magii urmām lumina. Asa cum ei au vāzut steaua si au urmat-o pînā la locul unde i-a condus - si au aflat pe pruncul Hristos - asa si noi putem sā urmām lumina in viata noastrā! (Bruce Sanguin).

Archived News

SFD Log In