Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-08-12 at 8.18.21 pm

 

„Faceți tot ce vă spune El să faceți”.
Sf. Feciară Maria îl împinge pe Domnul Iisus spre prima sa minune - Ce moment uman! (Ioan 2:1)
Sf. Fecioară observă: - „Au rămas fără vin”!.
Iisus: - „Ceasul Meu încă nu a venit.”!
Dar Mama îl ignoră și îl împinge în acțiune.
Ea îl ocolește pe Iisus în timp ce el stă chiar acolo și le spune slujitorilor: „Faceți tot ce vă spune El să faceți”.
L-a împins spre prima sa minune.
Chiar și Domnul Atotputernic a avut-o pe mama Lui să-i spună ce să facă când avea 30 de ani…
Impresionant acest moment uman care ne amintește că Iisus se identifică pe deplin cu noi, până la o mamă insistentă.
 
Sfânta Maria, Maica Domnului, îmi spune și mie astăzi la fel: „Fă tot ce îți spune El”, ca să mă împingă și pe mine la acțiune...

 

Mary pushes Jesus into his first sign - What  a human moment !(John 2:1)
Mary observes: - “They’ve run out of wine.”
Jesus : - "My hour has not yet come.”
But Mary ignores it and pushes him into action.
She bypasses Jesus while he’s standing right there and tells the servants, “Do whatever he tells you to do.”
She pushed him into his first miracle.
Even the Lord Almighty had his mother telling him what to do when he was 30 years old.
I love this human moment that reminds us that Jesus identifies fully with us right down to a pushy mom.

St. Mary, the Mother of God, is telling me today the same : “Do whatever He tells you to do”, to push me into action...

Archived News

SFD Log In