Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

biserica-fata-150x150

35 de ani de preotie : 21 Nov '87 - 21 Nov '22.

În fata Sf. Altar, în biserica dāruitā de Dumnezeu acum 29 de ani în Brisbane - Australia,
ca preot-medic aduc rugā lui Dumnezeu de slavā, multumire si cerere.
Rugā de slavā lui Dumnezeu pentru cerul plin de îngeri si de sfinti,
pentru purtarea de grijā a Pārintelui Ceresc,
pentru întruparea si jertfa Fiului si pentru mîngîierea Sf. Duh.
Rugā de recunostintā pentru credinta strāmoseascā primitā de la pārinti,
pentru biserica noastrā cunoscutā drept "Capela Grafiti",
pentru o sotie, copii si nepoti nepretuiti,
pentru o comunitate româneascā micā dar cu multā dragoste si credintā,
si pentru împlinirea profesionalā de medic în îngrijirea bolnavului.
Rugā de cerere pentru cāruntete cinstite, cu sānātate cît se poate si un sfîrsit crestinesc.
Preotul Ion
Doamne, ajutā.

 

 

34 years of priesthood: 21 Nov '88 - 21 Nov '22.

 

In front of the Holy Altar, in the church given by God 29 years ago in Brisbane - Australia,
as a priest-physician, I bring to God a prayer of glory, thanksgiving and request.
Prayer to the glory of God for a heaven full of angels and saints,
for the care of the Heavenly Father,
for the incarnation and sacrifice of the Son
and for the comfort of the Holy Spirit.
Prayer of gratitude for the ancestral faith received from my parents,
for our church known as "Capela Grafiti", for a wife, priceless children and grandchildren,
for a small Romanian community but with a lot of love and faith,
and for the professional fulfillment as a doctor in the care of the patient.
Prayer of request for a good aging, with health and a Christian end.
Priest Ion
God, help.

 

Archived News

SFD Log In