Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-02-09 at 8.24.25 pm

Judecatā si sanctiune.

 

1. Constiinta si judecata proprie: "Tot ce e mai impur în om si mai încārcat de toate josniciile - constiinta - este în acelasi timp si principiul lui cel mai pur" (Noica).

2. Judecata lui Dumnezeu (Matei 25) - omenia, calitatea ta de om.
"A te ruga pentru cineva înseamnā:
a-i îmbrāca sufletul cu carnea ta,
a-i încālzi inima cu suflarea ta,
a-i hrāni fiinta cu viata ta,
a-l vizita în temnita sa lāuntricā,
a-l gāzdui peste noapte în inima ta...
A te ruga pentru cineva înseamnā
a-i oferi lui Dumnezeu trupul
cu care sā-l poatā iubí" (Marius Iordāchioaia)

3. Judecata si Sanctiunea cosmosului desacralizat.
Lumea modernā a pierdut notiunea miracolului creatiei.
Trāim într-o fazā predominent mecanicist - materialistā care a scos pe Dumnezeu din ecuatie si a dus la desacralizarea cosmosului.
"Dacā omul va continua sā violeze sacrul univers, va invoca judecatā si sanctiuni cosmice.
Pāmîntul negociazā cu noi chiar acum si asteaptā, impacientat, un rāpuns de bunā credintā.
Dacā noi, oamenii, nu rāspundem, universul are destul timp si spatiu ca sā încerce si sā evolueze spre inteligentā din nou, dar umanitatea va fi distrusā, ca si cînd nici nu a existat vreodatā!"
(The New Universe and the Human Future, Loel Primack and Nancy Abrams)

Archived News

SFD Log In