Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

bust of Christ thumb  Icoana lui Dumnezeu

 

'Hristos este icoana nevāzutului Dumnezeu, Înîiul-Nāscut a toatā zidirea, pentru cā  intru El au fost zidite toate, cele vāzute si cele nevāzute, fie Tronuri, fie Domnii, fie Începātorii, fie Stāpînii.Toate prin El si pentru El s-au zidit' (Coloseni 1:15). (Una din cele mai puternice afirmatii asupra naturii divine a Domnului Hristos din întreaga Scripturā; în Scrisoarea cātre coloseni putem gāsi 18 caracteristici ale Domnului Hristos).

Hristos este egal cu Dumnezeu (Filipeni 2:6);
Hristos este Dumnezeu (Ioan 10:30; 12:45; 14:1-11);
Ca icoanā a nevāzutului Dumnezeu, El este reprezentarea exactā a lui Dumnezeu.
El nu numai reflectā pe Dumnezeu, El ni-l descopere (Ioan 1:18; 14:9).
El a venit din cer si nu din pulberea pamîntului (1 Corinteni 15:47);
El este Domn al tuturor (Romani 9:5; 10:11).
El este sfînt (Evrei 7:26).

Ca si crestinii din Colose, noi credem în dumnezeirea Domnului Hristos – altfel, credinta noastrā este goala si fārā sens
Sā ne cāutām rādācinile (temelia) în Hristos  si sā crestem in Dumnezeu!

 

"PEDAGOGIE CATRE HRISTOS"?
Hristos, pentru a se face prezent, nu are nevoie de Platon.
El este Dumnezeu, iar Platon este filozof.
Omul capata constiinta religioasa in biserica. Acolo o capata. 
Acolo vede icoanele sfintilor, acolo vede pe Hristos. 
Asa devine taranul OM, adica om crestin, pentruca exista si om pagin. ( Petre Tutea)

Archived News

SFD Log In