Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-06-17 at 9.41.38 pmImaginea : Carcera Mamertinā, Roma.
Aici au fost tinuti un timp.  Apoi, Ap.Petru a fost rāstignit cu capul în jos, iar Ap. Pavel a fost decapitat la "Cele trei fîntîni".

 Jilava, celula 34, februarie 1962,"Îndrāznetii binelui"

"Desigur, stiu cā procedez bine si prin aceasta chiar suprim binele.
Existentialistii au aici dreptate : de vreme ce avem constiinta binelui pe care- l facem, constiinta îl compromite iremediabil.
Constiinta e nimicitoare, exclude candoarea , sāvîrsirea seninā si nevinovatā a binelui. Ea spurcā orice actiune elgantā.
Au si totusi n-au dreptate existentialistii. Merg cam repede, prestidgitatori ce sunt. Constiinta spurcā, dar nu iremediabil.
Nu sintem copii curati, nu sîntem sfinti. Dar nici nu sîntem niste nemernici, niste bastarzi. Sfinti nu, desigur. Dar poate the next best, adicā niste impostori ai binelui.
Sfintii sînt limita.
Dupā ei însā vin eroii si apoi seniorii si-n urmā, iatā, sontîcāiesc si îndrāznetii binelui, cam ridicoli, cam gîfîitori, care nici ei nu sînt de lepādat.
Stim cā facem binele - si deci îl impurificām - dar binele îl facem, nu rāul.
Nu avem parte de curātia sfintilor, tot facem însā ceva care ne scoate din rîndurile ticālosilor..." ( Nicolae Stainardt, Jurnalul Fericirii).

Archived News

SFD Log In