Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2022-04-21 at 7.34.26 am
 
Joi, 36 de ore până la moarte: "Vă dau o împărăție !"(Luca 23:29). Seara la cină, un incident ciudat întrerupe progresul mesei.
"Iisus știa că Tatăl a pus toate lucrurile sub puterea Lui, așa că s-a ridicat de la masă, și-a scos haina și a înfășurat un prosop în jurul taliei sale" (Ioan 13: 3). Într-o haină de sclav, El s-a aplecat apoi și spălat praful Ierusalimului de pe picioarele ucenicilor. Iisus deja în poziție superioară - un rabin, profesor, maestru - a coborât brusc jos și a început să se spele picioarele apostolilor săi - simbolic a răsturnat întreaga ordine socială. Greu de înțeles ce se întâmplă, chiar și pentru ucenici, aproape îngroziți de comportamentul Său.
Iisus a cerut ucenicilor săi câteva lucruri: să se iubească unul pe celălalt, să-i boteze pe urmași, să-și amintească Cina cea de taină - Sfânta Împărtășanie, să spele picioarele unii altora. Biserica a onorat întotdeauna aceste lucruri, dar spălarea picioarelor a trecut drept o practică primitivă, rurală, nesofisticată. Se poate dezbate dacă Iisus intenționa porunca Lui numai pentru apostoli sau și pentru urmași.
Tot la Cina cea de taină a fost o dispută între apostoli cu privire la cine e mai mare.
Iisus nu a negat instinctul uman al concurenței și ambiției. El pur și simplu l-a redirecționat: "Cel mai mare dintre voi ar trebui să fie ca cel mai tânăr și cel care conduce ca cel care servește" Și atunci El a zis "vă dau o Împărăție" - Împărăția bazată pe servire și umilință.
În spălarea picioarelor, ucenicii au văzut pe viu ce a vrut El să spună. Exemplul Lui nu a devenit mai ușor de urmat în ultimii două mii de ani. (Philip Yancey)
 
 
 
Thursday, 36 hours to death :"I confer on you a kingdom" ( Luke 23:29).
At the Last Supper, a peculiar incident interrupts the progress of the meal.
"Jesus knew that the Father had put all things under His power, so He got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around His waist" (John 13:3). In a garb of a slave, He then bent over and washed the grime of Jerusalem from the disciples' feet.
Jesus already on top - who was a rabbi, teacher, master - suddenly got down on the bottom and began to wash the feet of His followers, symbolically overturned the whole social order. Hardly comprehending what was happening, even His own disciples were almost horrified by His behavior.
Jesus asked His disciples couple of things:
- to love each other,
- to baptize others,
- to remember the meal He shared that evening - Holy communion,
- to wash one another's feet.
The Church has always honored them,
but the foot washing notion seems primitive, rural, unsophisticated.
One can debate about whether Jesus intended His command only for the twelve disciples or for all of us to come, but there is no evidence that the Twelve followed instructions either.
Later that same evening a dispute arose among the disciples as to which of them was considered to be greatest.
Jesus did not deny the human instinct of competition and ambition. He simply redirected it : " the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves". That is when He proclaimed, "I confer on you a kingdom" - a kingdom based on service and humility.
In the foot washing, the disciples had seen a living tableau of what He meant.
Following that example has not gotten any easier in the two thousand years. ( Philip Yancey)

Archived News

SFD Log In