Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-03-23 at 11.19.38 am

Este Predica de pe munte (Matei cap 5) posibilā omeneste?

În iarna anului 1910, în Rusia, marele scriitor Leo Tolstoi, într-o noapte rece, singur pe drumuri,  se îmbolnāveste si moare de pneumonie într-o statie de tren la vîrsta de 82 de ani. Cu putin înainte s-a hotārît sā renunte la avere si mosii si sā trāiascā urmînd preceptele predicii de pe munte - "dacā oamenii ar împlini aceste precepte, s-ar activa Împārātia lui Dumnezeu pe pāmînt".
Pentru Tolstoi, Evanghelia este inima Bibliei, si Predica de pe Munte este inima Evangheliei.
El a rezumat Predica de munte în 5 precepte:

1.Nu vā mîniati si nu vā certati; dar dacā v-ati certat, atunci împācati-vā si purtati-vā în asa fel încît nici un om sā nu vā poarte ranchiunā.
Sā nu rānim pe nimeni si sā ne purtām astfel încît sā nu trezim rāul în nimeni, cāci din rāu izvorāste rāu.


2. Sā nu cultivām plācerile trupesti si sā nu pārāsim femeia cu care am trāit trupeste,
cāci pārāsirea femeilor si schimbarea lor pricinuieste tot desfrîul din lume.


3. Spune 'da' dacā vrei sā spui 'da' si 'nu' dacā vrei sā spui 'nu',
Sā nu jurām niciodatā, fiindcā nu putem fāgādui nimic, dat fiind cā omul este cu totul în puterea Tatālui, iar jurāmintele sunt folosite la lucruri rele.


4. Sā nu ne împotrivim rāului, sā suportām toate jignirile si sā facem încā si mai mult decît ne cer oamenii;
sā nu fim  judecātori si sā nu avem ceartā cu nimeni, cāci omul însusi este plin de greseli si nu-i poate învāta pe altii.
Cînd omul se rāzbunā, doar îi învatā pe altii sā se rāzbune.


5. Nu faceti nici o deosebire între oameni dupā popoare si împārātii.
Sā nu facem deosebire între ai nostri si strāini, cāci toti oamenii sunt copiii aceluiasi Tatā" (Lev Tolstoi, Evanghelia pe scurt).

Archived News

SFD Log In