Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-04-10 at 11.56.19 am


Picturā de Matthias Grünewald, Isenheim Altar, 1512.

"Sāvîrsitu-s-a"! ("Am plātit pretul întreg"!)

 

Iubirea.
Sā-ti pui viata pentru cel mai bun,
pe care îl cinstesti mai mult,
nu-i o cale pentru fiecine.
Sā-ti pui viata însā pentru cel lovit,
fācātor de rele în cetate,
unde nimic nu-i de nādājduit?
Te îngropi de viu în libertate!
Aceasta-i māretie pe pāmînt,
sublimul jertfei din iubire.
Unde tinem de Cuvînt,
e sansa pentru noi de nemurire (Ioan Alexandru).

Proorocul Isaia, pe la anul 700 înainte de Hristos, scrie cartea care-i poartā numele în Biblie.
El este supranumit "Evanghelistul Vechiului Testament".
Sub inspiratie divinā, el descrie în capitolul 53, versetul 4 sensul patimilor si al moartii lui Mesia Hristos:
"El a luat asuprā-si durerile noastre si cu suferintele noastre S-a împovārat.
Si noi îl socoteam pedepsit, bātut si chinuit de Dumnezeu,
dar El fusese strāpuns pentru pācatele noastre si zdrobit pentru fārādelegile noastre.
El a fost pedepsit pentru mîntuirea noastrā si prin rānile Lui noi toti ne-am vindecat"


Este interesant sā mentionom cā ultimul cuvînt rostit de Domnul Hristos pe cruce "Sāvîrsitu-s-a" (Ioan 19:30) ai crede cā e ultimul cuvînt al unui om terminat, bātut.
De fapt întelesul grecesc literal este "plātit", era stampila care se punea pe o chitantā achitatā.
Ultimul Lui cuvînt a fost de fapt un strigāt de biruintā :"Am plātit pretul întreg, Mi-am împlinit misiunea de rāscumpārare a pācatelor omenirii"!

Archived News

SFD Log In