Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 140400003 farul  

NU-TI GASESTI NUMELE IN CALENDAR?
NICI O PROBLEMA.
ACEASTA DUMINICA ESTE DEDICATA TUTUROR SFINTILOR !
LA MULTI ANI CU SANATATE! 

 

PRIVILEGIUL MÎNTUIRII

Cît de umilitā fiece fāpturā
E-nvrednicitā de aurā.
Fulgurā tainic la vedere
Pe cît trāieste ea din înviere.
Sporesti si tu în împācare
Jertfind de veghe pentru fiecare.
Se-ngreuie pāmîntul de luminā
Pe cît prezenta ta-i mai fārā vinā.
Desāvîrsim vecia împreunā
Pe cît o-mparti pe-atît o sā-ti rāmînā (Ioan Alexandru).

'Privilegiul mîntuirii, spune Pārintele Nicolae Steinhardt, este o smeritā nādejde a putintei de a împlini cele 4 comandamente crestine:
- A fi fericit,
- A putea iubi nelimitat, neîncetat si fatā cātre fatā pe Dumnezeu,
- A te regāsi cum ai fost proiectat, fārā pācātosenie,
- A te bucura de cea mai specificā trāsāturā a omului: jinduirea vesniciei...

Deîndatā ce ia hotārirea de a face binele, omul îsi asumā o raspundere imensā si-si bagā de bunāvoie capul în lat.
Ce-i drept, binele  fiind de esentā divinā, voitorii de bine dau dovadā - e un punct asupra cāruia trebuie sā dām dreptate diavolului - de mare cutezantā si  chiar de trufie.
Oricum, înainte de a te aventura în domeniul binelui, este necesar a sti cā treci pe teren minat.
Rāul poate sā-l faca oricine, cît de nevolnic ar fi. Binele însā e numai pentru sufletele tari si firile cālite.
Rāul : lapte pentru copii; binele : carne pentru adulti...
Sfintenia si bunātatea nu-s la îndemîna oricui. Una-i sā bati mingea pe maidan, alta sā faci scrimā. Se cere o pregatire, un antrenament aspru. Pentru aceastā cauzā se mortificā si se întāresc monahii adevārati în fel si chip înainte de a îndrazni s-o apuce pe calea faptelor bune.
Pācat de ioghini cā urmāresc depārtarea de lume, dincolo de bine si de rāu, iar nu facerea binelui si trāirea dragostei, pentru cā de pregatit ar fi bine pregatiti' (Jurnalul Fericirii).

Archived News

SFD Log In