Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-11-06 at 8.32.22 am

8 Nov - La ziua îngerilor Mihail si Gabriel - scara lui Iacob.

"Functia îngerului este aceea de a acoperí neîncetat, printr-o dublā miscare, intervalul dintre pāmînt si cer.
E viziunea vechi-testamentarā a scārii lui Iacob (Geneza 28:12) :"Si a visat cā parcā era o scarā sprijinitā pe pāmînt, iar cu vîrful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau si se pogorau pe ea".
"Traficul" acesta intens pe care îngerii - ca fiinte intermediare - îl întretin între centrul demiurgic al lumii si sferele concentrice ale universului creat, e de naturā sā spulbere confruntarea staticā a extremelor, asigurînd, pe de o parte, posibilitatea ascensiunii unitive a omului cātre Dumnezeu si, pe de alta, posibilitatea coborîrii lui Dumnezeu - prin revelatie - cātre om.
Solutia întrupārii, a Dumnezeului devenit om nu e decît varianta eroicā, exceptionalā a aceleiasi "proceduri".
Luînd - în Iisus Christos - chip omenesc, Dumnezeu anuleazā depārtarea dintre El si creatura sa printr-o decizie masivā, irepetabilā, pe māsura gravitātii pācatului omenesc". (Andrei Plesu).
"De acum veti vedea cerul deschizîndu-se si pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se si coborîndu-se peste Fiul Omului"(Ioan 1:51)

La multi ani cu sānātate si bucurii tuturor celor ce poartā numele îngerilor Mihail si Gabriel!

Archived News

SFD Log In