Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Duminica 1-a după Rusalii.
Sfințenia este calea spre libertate și viață.
„Așa cum foloseați facultățile voastre trupești ca slujitori ai păcatului înainte,
tot așa acum, folosiți facultățile voastre trupești o dată pentru totdeauna,
ca slujitori în a fi și în a face dreptate, ceea ce duce la sfințire.
Cînd erați robi ai păcatului, erați aparent liberi.
Dar atunci ce profit aveați din lucrurile de care acum vă e rușine? Nimic, căci sfârșitul păcatului este moartea!
Dar acum răsplata este sfințenie și sfârșitul ei este viața veșnică” (Scrisoarea Sfântului Pavel către Romani 6:19).

1st Sunday after Pentecost: Holiness is the way to freedom and life.
“As you yielded your bodily faculties as servants to impurity and ever increasing lawlessness, so now yield your bodily faculties once for all as servants to right being and doing, which leads to sanctification.
For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. But then what return did you get from the things of which you are now ashamed? None, for the end of those things is death!
But now you have your present reward in holiness and its end is eternal life “ (The Letter of St. Paul to Romans 6:19).
 

Archived News

SFD Log In