Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-12-29 at 6.21.25 pm

Vasile cel Mare (330-379).

El e unul dintre cei trei Pārinti capadocieni si singurul care s-a bucurat de cinstea de a fi numit"cel Mare", si aceasta datoritā darurilor speciale cu care a fost înzestrat: mare personalitate ecclesiasticā, organizator, excelent exponent si apārātor al învatāturii crestine ortodoxe, pārinte al monahismului rāsāritean, reformator al liturghiei.
S-a nāscut la anul 330, în Capadocia, într-o familie vestitā pentru nobletea, bogātia materiala si spirituala si credinta ei cu totul deosebitā.

El creeazā un complex de asistentā socialā ( spital, scoalā de meserii, cāmin de bātrîni)  lîngā Cezareea în Capadocia (Turcia de astāzi), supranumit Vasiliada, pe care Sf. Grigorie îl aseazā mai presus de cele sapte minuni ale lumii.

CEI 3 MESERIASI, fabulā de Esop.
De mult, locuitorii unei cetāti au decis sā construiascā un zid în jurul orasului care sā-i apere de dusmani.
Ei au tinut o adunare la care toti oamenii au fost invitati, pentru ca fiecare sā-si dea cu pārerea si sā ajungā la un plan.
De la început, un tîmplar s-a ridicat si a recomandat ca zidul sā fie fācut din lemn: "sunt multe pāduri împrejur si lemnul e la îndemînā, si apoi lemnul e foarte usor de lucrat".
S-a ridicat un zidar: "Nu e o ideie bunā sā faci un zid de lemn, care poate fi usor incendiat. Cred cā piatra este materialul cel mai indicat pentru planul nostru"!
"Nu, nu sunt de acord cu nici unul din voi, a strigat un pielar care s-a ridicat în picioare; Cel mai bun material este pielea de animale - eu cred cā nimic nu e mai bun ca pielea".

Morala: Oamenii vor urmāri întotdeauna interesul propriu; fiecare pentru el...
Eu cred cā acesta e motivul pentru care nu mai avem astāzi Vasiliade.

Archived News

SFD Log In