Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-09-29 at 8.12.25 pm

 

1 Octombrie, Omoforul Sf. Fecioare
Conform tradiției ortodoxe, Sf. Fecioară Maria, a apărut în Biserica Vlacherna din Constantinopol (Istambul) la 1 octombrie și a fost văzută de St Andrew și Epifhanus (+936), în timpul domniei împăratului Leon, înțeleptul (886-912). Această biserică a fost construită de Pulcheria și soțul ei, împăratul Marcianus (450-457) și în această biserică se păstrau în acea vreme omoforul și Santa Camisa (sfînta cămașă) a Sf. Fecioare (Ene Braniște, Dictionar enciclopedic de Cunoștințe Religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001).
Sancta Camisa este o bucată de mătase alungită, o tunică, pe care Sf. Maria a purtat-o în timpul Bunei Vestiri și în timpul nașterii lui Iisus.
Regele Charles a dat vălul la Catedrala Chartres din Paris în 876. Bunicul său, Charlemagne, îl primise cadou de la împărăteasa Irene, soția împăratului Leon IV (797-802) - prima femeie care a domnit ca împărat.
Când a fost testată în secolul al XX-lea, pânza conținea polen din Palestina din primul secol. Această bucată de pânză este strâns legată de istoria Catedralei Chartres și a orașului Chartres.

 

 

 

1st October, The veil of Our Lady


According to the orthodox tradition, Our Lady Mary, the Mother of God appeared in the church of Vlacherna in Constantinopol (Istambul) on 1st of October and was seen by St Andrew and Epiphanus (+936), during the rein of emperor Leon the Wise (886- 912).
This church was built by Pulcheria and her husband, emperor Marcianus (450-457)
In this church were preserved Mother of God's veil and Santa Camisa
(Ene Braniște,Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001).

Screen Shot 2022-09-29 at 7.59.55 pm

Sancta Camisa  is an oblong piece of silk, a tunic, that Mary is reported to have worn during the Annunciation of Jesus’ birth  and during her labor and delivery of Jesus.

King Charles the Bald gave the veil to the Chartres Cathedral in 876.
His grandfather, Charlemagne, had received it as a gift from the Byzantine Empress Irene, the wife of emperor Leon IV (797-802) the first woman to rule as emperor.

When tested in the twentieth century, the cloth contained pollen from first-century Palestine.
This piece of cloth is closely tied to the history of both Chartres Cathedral and the town of Chartres.

Archived News

SFD Log In