Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-03-24 at 7.17.30 pm

Orbire si împietrire a inimii

 

Iuda foloseste cuvinte evlavioase ca sā-si ascundā adevāratele motive:
"nu pentru cā îi era grijā de sāraci, ci pentru cā era fur si, avînd punga, lua din ce se punea în ea" (Ioan 12:5).
Viata lui a devenit o minciunā.
Pe de altā parte vrea sā-L conducā pe Hristos: " Folosete-ti puterea si ridicā o împārātie... acum!" (Ioan 18:1)
Caiafa si liderii religiosi erau gelosi si vroiau sā-L omoare pe Domnul Hristos,
ca sā se bucure în continuare de statutul lor social/religios (Ioan 12)

Esop, Fabula māgarului care cāra o statuie.
Odată un măgar căra în spinare pe străzile oraşului o faimoasă statuie din lemn care trebuia să fie aşezată într-un templu.
În timp ce îşi vedea de drum, mulţimea se închina în faţa statuii.
Măgarul crezu că oamenii se închină în faţa lui.
Deveni dintr-o dată deosebit de mîndru.
Se gîndi: ”De ce, eu o persoană atît de importantă, să îl slujesc pe acest om?”.
Aşa că refuză să meargă mai departe cu toate insistenţele stăpînului.
Ba, mai mult, aştepta ca omul să i se închine.
Stăpînul măgarului, văzînd că animalul se încăpăţînează să se mai mişte şi întelegând motivul împotrivirii acestuia, i-a tras câteva bice zdravene pe spate şi a spus:
„Vai, biet animal nătîng! Credeai că plecăciunile sunt pentru tine? Încă nu s-a ajuns pâna acolo ca oamenii să se închine în faţa unui māgar.”Archived News

SFD Log In