Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-05-31 at 6.41.49 pm

 

Înălțarea Domnului: "Mă duc să vă pregătesc un loc " (Ioan 14: 3).
 
Evanghelia reprezintă pe Hristos ca trecând după moarte (așa cum nu a trecut nici un om) nu într-un mod pur "spiritual" de existență, nici într-o viață "naturală", cum am aștepta, ci într-o viață care are propria sa nouă natură.
Evanghelia îl reprezintă cum se retrage, șase săptămâni mai târziu, într-un mod diferit de existență. El spune că merge "să pregătească un loc pentru noi". Acest lucru înseamnă probabil că este pe cale să creeze acea natură nouă care va oferi mediul sau condițiile pentru umanitatea sa glorificată și, în el, pentru a noastră. Este imaginea unei noi naturi umane și a unei noi naturi în general, fiind pusă în existență. Trebuie, într-adevăr, să credem că trupul înviat este extrem de diferit de corpul muritor și implică noi relații spațiale, și pe termen lung, un întreg universul. Aceasta este imaginea nu de a elibera, ci de a reface. Vechiul câmp de spațiu, timp, materie și simțuri trebuie să fie desțelenit, săpat și să se semene o nouă cultură ... "(C.S.Lewis)

 

 

Ascension of Lord.

"I go to prepare a place for you" ( John 14:3)
The records represent Christ as passing after death (as no man had passed) neither into a purely 'spiritual' mode of existence nor into a 'natural' life such as we know, but into a life which has its own, new Nature. It represents Him as withdrawing six weeks later, into some different mode of existence. He says that He goes 'to prepare a place for us'. This presumably means that He is about to create that whole new Nature which will provide the environment or conditions for His glorified humanity and, in Him, for ours. It is the picture of a new human nature, and a new Nature in general, being brought into existence. We must, indeed, believe the risen body to be expremely different from the mortal body: but the existence, in that new state, of anything that could in any sense be described as 'body' at all, involves some sort of spacial relations and in the long run a whole new universe. That is the picture not of unmaking but of remaking. The old field of space, time, matter, and the senses is to be weeded, dug, and sown for a new crop..." ( C.S.Lewis)

Archived News

SFD Log In