Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-07-01 at 6.43.02 pm

lmaginea: Ilie rāpit în cārutā de foc, Giuseppe Angeli.

"Astept învierea mortilor si viata vesnicā" (Crezul crestin, Niceea, anul 325).

 "Prima functie a unei religii reale este consolatoare, fiindcā fārā religie am lātra precum cîinii.
Ne nastem, trāim, ne înbolnāvim si murim. Si întreg peisajul speciei om culmineazā în cimitir.
Destinul uman nu e o invitatie la fericirea de-a trāi.
Singurul mod de a evita nelinistea metafizicā a cimitirelor este religia. Cu religia intri în cimitir în plimbare. Cu filozofia intri în cimitir - cum a intrat prietenul meu Cioran - prin disperare.
Cine n-a putut fi înlocuitā? Religia!
Filozofia, care speculeazā autonom, dacā vrea sā scoatā, sā extragā esente din stiintele naturii, e parazit. Atît.
Nu îndrāznesti sā spui despre religie - dacā esti cinstit - cā a fost înlocuitā de filozofie sau de stiintā.
Un crestin îti spune cā adevārul se defineste prin jocul celor douā lumi: cea de aici o oglindeste imperfect pe cea de dincolo.  Spune contra dacā poti !

Religia este principiul uniformizator al speciei umane si este singura salvare în care se poate vorbi de egalitate.
Nu poti sā spui cā un pigmeu este egal cu mine, pentru cā el nu-l are pe Dumnezeu, nu e un om întreg.
Religia transformā poporul într-o masā de oameni culti.
Între un laureat al premiului Nobel care nu s-a idiotizat complet si a rāmas religios si un tāran analfabet nu existā nici o diferentā.
Nivelul meu intelectual, chiar dacā sunt savant, nu depāseste nivelul unui popā obscur din Bārāgan. Pentru cā preotul āla, în ritualul lui din biserica aia din lemn sau piatrā, stā de vorbā cu absolutul. Nici o stiintā nu te duce acolo.
Stiinta se miscā asimptotic la absolut.
Arta se miscā asimptotic la absolut.
Stiinta este sediul folosului si arta e sediul plācerii.
Religia este sediul adevārului transcendent în esentā si unic ca principiu unic al tuturor lucrurilor.
Religia se situeazā peste ultimile speculatii teoretice ale stiintei, prin adevārul absolut unic, care e Dumnezeu.
Sā vinā un laureat al premiului Nobel ateu.
Ce-o sā-mi spunā el?
O babā care cade în fata icoanei Maicii Domnului strābātutā de absolut e om, si āla e dihor laureat.
În Ispita de pe munte - retro satana! - Iisus spune : "Împārātia mea nu e din lumea aceasta".
Asta-i nemaiauzit!
Du-te în împārātia Lui cu trenul sau cu racheta dacā poti. Nu poti!
Înotām în Univers ca mormolocii, si lumea lui Hristos se situeazā transcendent ca-n Ispita de pe munte, în mod etern" (Peter Tutea, 322 de vorbe memorabile)

Archived News

SFD Log In