Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-08-15 at 6.12.34 pm   'ASA MĀ LUPT, NU CA LOVIND  CU PUMNUL ÎN AER' (1 Corinteni 9:26)

În 'Faptele Apostolilor' cap 18, ni se istoriseste venirea Apostolului Pavel la Corint cu vaporul de la Atena in anul 50-51 în cadrul primei cālātorii misionare.
Vizita la Corint este legatā de reînvierea jocurilor grecesti la sanctuarul lui Poseidon si Amfiteatrul din Istmul Corintului, cel mai probabil in timpul decadei 40 - 50, jocuri terminate in primāvara lui 51.
Prezenta unui mare numār de atleti si vizitatori din întregul Imperiu a oferit Apostolului Neamurilor si ucenicilor sāi  o ocazie unicā de a predica mesajul crestin si de a comunica cu alte grupuri de credinciosi. Pe de altā parte, 'satul olimpic' era în mare cerere de a acomoda vizitatori si deci o oportunitate unicā pentru mesterii profesionisti de corturi (Pavel confectiona corturi Fapte 18:3).  El se alāturā familiei de evrei cu acelasi profil de mestesug, Acvila si Priscila care, împreunā cu alti multi evrei, fuseserā expulzati din Roma prin decretul Impāratului Claudiu în anul 49.
Scrisoarea 1Corinteni face aluzie la exercitiile si abstinenta atletilor ca pregātire pentru 'cununā', la familiaritatea lui Pavel cu regulile boxului si poate la participarea personalā la jocurile sportive.
Victoria cerea concentrare si disciplinā.
Pavel face aluzie la procesul de mîntuire, care cere disciplinā si muncā asiduā pe tot parcursul vietii crestine.
Noi, atletii crestini, alergām cātre rāsplata cereascā si asta cere rugāciune, citirea Sf. Scripturi, viatā comunitarā, vigoare si putere. Nu poti sā stai pe margine, nu poti sā renunti dupā cîtiva pasi de alergare sau citeva tururi de stadion. Trebuie antrenament si persistentā - de care depinde reusita!
Paul rāmîne in Corint un an si jumātate, între 50 si 52, dupā care va pleca la Efes. Se va întoarce în Corint în 57, în cadrul cālātoriei a treia misionare.

NOTĀ: Grecii antici aveau 4 festivaluri nationale:
1. Olimpiada sau Jocurile Olimpice, tinute în Olimpia din valea Elis, în vestul Peloponesului, prin care curge rîul Alfeus. Festivalul era inchinat lui Zeus Olimpianul, era tinut la fiecare 4 ani. Ciclul olimpian marca viata atletilor.
2. Jocurile din Nemea, in nordul Peloponesului, inchinate tot lui Zeus Olimpianul. Se tineau la fiecare 2 ani, dar nu in acelasi sezon cu Olimpicele.
3. Jocurile Pytian (pitice) la fiecare 4 ani dar la jumātatea ciclului olimpic, tinute la Deli inchinate lui Apolo.
4. Jocurile Istmice (istmul Corintului), tinute în Corint la fiecare 2 ani, inchinate zeului Poseidon - zeul mārii.

Pe peretele stadionului din Deli este o incriptie care spune:"Este interzis vinul oriunde in vecinātatea pistei. Amendā 110 drahme!"

Archived News

SFD Log In