Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-07-12 at 5.23.55 pm

Imaginea : Creatia omului, Michelangelo, Capela Sistinā, 1510.

 

"L-au întîmpinat doi demonizati, care ieseau din morminte, foarte cumpliti, încît nimeni nu putea sā treacā pe calea aceea"( Matei 8:28).

 

Dumnezeu, omul si demonul.

"Eu cred cā omul e fācut de Dumnezeu si cred cā Dumnezeu n-a instalat nici un demon în el.
Demonul a fost asimilat de om, dar nu nāscut în el.
Nu pot sā spun cā Dumnezeu a fācut un om purtātor de demon.
Dacā omul e fāptura lui Dumnezeu, demonul intrā ocolit acolo, nu intrā cu voia Lui.

Un filozof care se zbate, fie sā gāseascā argumente pentru existenta lui Dumnezeu,
fie sā combatā argumentele despre inexistenta lui Dumnezeu, reprezintā o poartā cātre ateism.
Dumnezeul lui Moise este neatributiv.
Cînd îl întreabā Moise pe Dumnezeu: Ce sā le spun ālora de jos despre Tine?
Dumnezeu îi spune: - Eu sînt cel ce sînt.
În fata lui Dumnezeu, geniul e vār primar cu idiotul.
Binele si rāul sînt conceptele pedagogiei lui Dumnezeu fatā de oameni.
Dumnezeu s-a revelat, dovadā cā este.
De fapt, vînzoleala asta haoticā a lumii actuale, frāmîntarea lumii actuale, mā convinge cā nu existā decît Dumnezeu. Cā totul este muritor, si universul si omul, si cā lumea a fost fācutā de Dumnezeu din nimic si o va spulbera din orgoliul divin de a o face din nou - considerînd cā prima lui ispravā s-a înecat istoric" (Petre Tutea,322 de vorbe memorabile).

Archived News

SFD Log In