Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

SFÎNTUL

Toate religiile identificā persoane care ies în evidentā prin spiritualitate.
În crestinism aceste persoane se numess sfinti.
Termenul a fost folosit originar ca descriptiv pentru toti crestinii: "Cātre sfintii si credinciosii in Hristos Iisus care sunt in Efes" (Efeseni 1:1); Apostolul Pavel viziteazā "sfintii care trāiau în Lidia" (Fapte 9:32).
Ulterior, termenul nu a mai fost folosit pentru cei vii ci a fost limitat la cei rāposati, mai ales martirii (termen grec care înseamnā martor), care au fost martori lui Hristos pînā la moarte. Primul martir a fost Sf. Stefan, omorit cu pietre in anul 35.

SINAXAR, de Ioan Alexandru
Douā milenii în fiecare zi
La candelele-aducerii aminte
Neamul meu nu poate vietui
Fārā sfinti si fārā oseminte.

Dacā nu erau din neamul meu
Îi luam din altele vecine
Unde se pārea cā e mai greu
De purtat sfintenia cu bine

Dupā ce Bizantul a cāzut.
Toate numele se strāmutarā
În pāmîntul nostru mai tācut
Sā rodeascā mila milenarā.

Cît i-am plîns pe cei decapitati
Mînāstiri si ziduri pārāsite
Le cunosc toti pruncii în Carpati
De la sînul maicii sopotite

Pietrele lui Sfîntul Constantin
Mucenicii tāi Ierusalime
Cît am fost pe lume de strāin
Nu mā stiu înstrāinat de nime

Douā mii de ani neîntrerupt
În genunchi în nopti de priveghere
Tot ce altii au uitat demult
A viat la noi întru-nviere.

Archived News

SFD Log In