Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-02-09 at 9.27.23 pm  HRISTOS ESTE UN GENTLEMEN SI CAVALER. 

 Mai întîi cā stā la usā si bate; e discret.
Are încredere in oameni, nu-i bānuitor. Si increderea e prima calitate a boierului si cavalerului, bānuiala fiind, dimpotrivā, trāsātura fundamentala a smecherului. Gentlemanul e cel care - pîna la proba contrara- are încredere în oricine si nici nu se grābeste sā dea crezare defāimārilor strecurate pe seama unui prieten.
Hristos iarta usor si pe deplin. Smecherul nu iarta niciodata. Pe cînd Domnul :'Nici eu nu te osîndesc. Mergi si nu mai pācātui'.
E oricînd gata sā vina în ajutor, atîta asteaptā.
Îi e milā. Pe vāduva din Nain, pe orbi, pe femeia gîrbova, îi miluieste fārā ca ei sā fi cerut ceva.
Stie sā-si gradeze aprecierea, dā fiecaruia  ce-i al sau. Hananeancei, care a dat dovada de stāruintā si curaj, îi spune mai mult decit altora: O, femeie! mare îti este credinta.
E mereu atent si politicos; 'prietene' îi spune lui Iuda. Nici o insulta ori o vorba dispretuitoare fata de pacatos. Nu se vede din nici un text vreun moralism întepat, vreo pudoare de comandā. Si nici o conditie prealabilā pusā pācātosilor, nici o discriminare.
Fiului risipitor îi iese în cale (înca departe fiind...)
Ori de cite ori dā, dā din belsug, mai mult decit s-ar cuveni, boiereste. Trece peste calculul si avaritia lui Iuda, pentru a gusta bucuria de a risipi ( care-i tot una cu a jertfi) in clipe de înāltare sufleteascā. Si acesta e un gest de nobil, nobilul fiind oricînd în stare sā-si sacrifice viata sau sā-si spulbere averea.
Încredere in oameni, curaj, detasare, bunavointa catre cei napastuiti de pe urma cārora nu te poti alege cu nici un folos ( bolnavi, strāini, intemnitati), un simt sigur al māretiei, predispozitia pentru iertare, dispretul fatā de prudenti si agonisitori: toate sunt trāsāturi ale gentlemanului si cavalerului.
Pe toti oamenii îi îmbia sā se recunoascā drept ceea ce sunt cu adevarat: niste fii ai Tatalui, ai stapinului.
Din acest punct de vedere cartea cea mai apropiata de Evanghelii este 'Don Quijote' de vreme ce si cavalerul din La Mancha le spune celor din cîrciumā cā sunt castelani fārā  s-o stie, si le cere sā se si poarte ca niste nobili ce sunt.

Situatia de crestin e tot una cu statutul de aristocrat.
De ce? Pentru ca îsi are temeiul în cele mai 'senioriale' insusiri: libertatea si încrederea (credinta).
Ce este nobilul, feudalul? Mai presus de orice un om liber.
Ce înseamna credinta? încredere in Domnul desi lumea e rea, în ciuda nedreptatii, în pofida josniciei, cu toate cā de pretutindeni nu vin decît semnale negative.
Cuvintele lui Tolstoi (în 'Anna Karenina', scena alegerii maresalului nobilimii din gubernie): "D-aia suntem nobili, ca sā avem încredere" (Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii).

Archived News

SFD Log In