Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-01-05 at 8.54.56 pm

 

7 Ianuarie, Sf. Ioan Botezātorul: rostul / isprava omului.

Preotul Zaharia, tata : "Tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema" (Luca 1:36).
"Logosul s-ajungi a-L recunoaste

ca Mielul Jertfei Isbāvitor,
Si sā-L arāti multimilor ca Paste,
āsta-i rostul tāu într-un popor!
Poti murí apoi cu bucurie, decapitat sau altfel fericit,
Mai puternicā-i aceastā mārturie decît moartea ce s-a isbāvit.
Metanóia-ncepe eternitatea noastrā.
Cît trāiesc într-una mā-nstrāin.
Oricît intra-va sulita în coastā,
apa de mult e prefācutā-n vin". (Ioan Alexandru).

 "Pentru cine are ceva de fācut,
viata nu meritā sā fie prelungitā dincolo de 'isprava' sa.
Pentru cine nu are nimic de fācut însā, viata poate fi prelungitā oricît.
El asistā, doar, la spectacolul lumii, si acesta e interminabil" (C. Noica)
Spectacolul lumii este asemenea "copiilor care stau în piete si strigā unii cātre altii" (Matei 11:16).

Sfinte Ioane, Botezātorule,
ajutā-ne sā intrām în rezonantā cu momentul istoric al întrupārii divine,
sā vedem steaua,
sā auzim chemarea,
si sā facem 'isprava' la care suntem chemati.
La multi ani cu sānātate celor ce poartā numele Botezātorului Ioan!

Archived News

SFD Log In