Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-05-11 at 6.51.03 pm

RUGĀCIUNE PENTRU VINDECAREA VIETII, Marius Iordāchioaia.

Nu sunt vrednic sā intri în inima mea,
nici sub acoperisul trupului de moarte.
Trimis-am Biserica sā Te roage ea,
cu tāmîia preasfintelor sale soapte...

Nu m-am socotit vrednic sā vin la Tine.
Te strig de departe ca un demonizat
ce se taie cu gînduri în cimitirul din mine,
prin mormintele vii ale fiecārui pācat...

Nu sunt vrednic sā-mi atingi sluga
ce se chinuie-n friguri în pieptul meu.
Si totusi Iisuse, ascultā-mi ruga:
vindecā-mi viata cu Numele Tāu!

 

DRĀGAICA - ZAHARIA PREOTUL CĀTRE FECIOR:

PRODROM:
Logosul s-ajungi a-L recunoaste ca Mielul Jertfei Isbāvitor
Si sā-L arāti multimilor ca Paste, āsta-i rostul tāu într-un popor!
Poti muri apoi cu bucurie decapitat sau altfel fericit,
Mai puternicā-i aceastā mārturie decît moartea ce s-a isbāvit.
Metanoia-ncepe eternitatea noastrā. Cît trāiesc într-una mā-nstrāin.
Oricît intra-va sulita în coastā, apa de mult e prefacutā-n vin (Ioan Alexandru).

Archived News

SFD Log In