Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-08-09 at 6.01.30 pm

 

Toma necredinciosul

 

Oamenii care ignoră învierea lui Iisus tind să-i înfățișeze pe ucenici într-unul din două moduri:
- fie ca niște creduli, cu o slăbiciune pentru poveștile cu fantome,
- fie drept conspiratori șireți care au conceput un complot pentru înviere ca o modalitate de a-și porni noua religie.
În ceea ce privește prima teorie, Evangheliile îi înfățișează pe adepții lui Iisus ca fiind cei mai suspecți la zvonurile despre un Iisus înviat. Un ucenic în special, „Toma necredinciosul”, și-a câștigat reputația de sceptic; dar, adevărul este, că toți ucenicii au arătat o lipsă de credință. Chiar și după ce Iisus le-a apărut în persoană, spune Matei, “unii s-au îndoit”.
Alternativa, o teorie a conspirației, se destramă la o examinare atentă, deoarece, dacă discipolii și-ar fi propus să creeze o conspirație, au eșuat lamentabil. Conspirațiile funcționează numai dacă toți participanții mențin un front unic de asigurare și competență. Asta, cu siguranță, ucenicii nu au făcut-o. Evangheliile îi arată pe ucenici adunați în camere încuiate. Cu frică să participe chiar la înmormântarea lui Iisus, ei au lăsat pe seama câtorva femei să aibă grijă de trupul lui.
Pe scurt, Evangheliile nu prezintă învierea lui Iisus în maniera apologetică, cu argumente aranjate pentru a dovedi fiecare punct principal, ci mai degrabă ca o intruziune șocantă la care nimeni nu se aștepta, cu atât mai puțin discipolii timizi ai lui Iisus. (Philip Yancey)

 

 
 
 
Doubting Thomas.

People who discount the resurrection of Jesus tend to portray the disciples in one of two ways:
- either as gullible rubes with a weakness for gost stories,
- or as shrewd conspirators who conceived a resurrection plot as a way to jump-start their new religion.
As for the first theory, the Gospels portray Jesus' followers themselves as the ones most leery of rumors about a risen Jesus. One disciple especially, 'doubting Thomas', has gained the reputation as a skeptic, but in truth all the disciples showed a lack of faith. Even after Jesus appeared to them in person, says Matthews, "some doubted".
The alternative, a conspiracy theory, falls  apart on close examination for, if the disciples had set out to concoct a seamless cover-up, they failed miserably. Cover-ups only work if all participants maintain a unified front of assurance and competence. That, the disciples surely did not do. The Gospels show the disciples cringing in locked rooms.
Too afraid even to attend Jesus' burial, they left it to a couple of women to care for his body.
In short, the Gospels do not present the resurrection of Jesus in the manner of appologetics, with arguments arranged to prove each main point, but rather as a shocking intrusion that no one was expecting, least of all Jesus' timorous disciples. (Philip Yancey)

Archived News

SFD Log In