Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-05-05 at 5.49.08 pm

NECESITATEA EXPERIENTEI PERSONALE : "Dacā vā voi spune, nu veti crede" (Luca 22: 67).

Drumul de la informatia auditivā la imagine pe retinā si în inimā  trece prin experientā.
În cartea care-i  poartā numele, Iov pierde banii, recoltele, averea, copiii si nevasta.
Cei trei prieteni vin lîngā movila de gunoi pe care zace Iov pentru a argumenta ideia cā suferinta e plata pācatului - misterul rāului!
Si cei trei prietenei sunt gresiti, ca si Iov care crede cā sfintenia lui poate fi mai presus de Dumnezeu.
Dumnezeu poate orice si cāile Lui nu trebuiesc justificate în fata omului.
Umil si mai întelept de pe urma suferintei, Iov afirmā cā informatia auditivā a Legii citite în sinagogā s-a tranformat în imagine :
"Din spusele unora si altora, auzisem despre Tine, dar de acum ochiul meu Te-a vāzut" (Iov 42:5).

Toma primeste vestea învierii Domnului de la ceilalti apostoli dar pe retina si inima lui nu se înregistreazā imaginea Celui Înviat.
Cînd mîna lui pipāie rānile Celui Rāstignit, voalul cade de pe ochii lui si-L vede cu inima pe Domnul si Dumnezeu.

Crestinii din Corint sunt avertizati de Apostolul Neamurilor despre voalul de pe inimā.
Drumul de la informatia auditivā (adusā de citirea Legii) pînā la credintā si imaginea Celui Înviat  devine usor prin contributia Duhului Domnului:
"Iar noi toti, cei cu fata descoperitā privim ca'n oglindā slava Domnului, întru aceeasi icoanā ne schimbām din slavā'n slavā, ca de la Duhul Domnului ( 2 Corinteni 3:15-18).
Este textul fundamental referitor la îndumnezeirea  treptatā a omului prin contemplatie...

 

Archived News

SFD Log In