Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-10-07 at 11.35.53 am

Biserica este cuib de suflete.
'It is in vain to expect our prayers to be heard, if we do not strive as well as pray' (Oesop)

"Ce este mai rotund decît gestul mîinilor în rugāciune, care, apropiate, cāus spre cāus, îi dau omului sentimentul ocrotitorului, al creatorului de cuib, de adāpost? 
Cuibul de pasāre e sfera-minune, sfera-realizare-împreunā;
asa cum glasul meu se ridicā si ajunge pînā într-un punct de unde este preluat de altii, împlinindu-se,
tot astfel si cuibul solid, din ramuri si frunze, jumātate de sferā, îsi realizeazā rotunjimea perfectā prin venirea pāsārii, ce acoperā puii cu aripile larg deschise, ca o inimā-carte.
Pasārea este mereu cealaltā jumātate de sferā, aceea ce zboarā...
Pasārea se rotunjeste numai în cuib" (Jurnal cu Petre Tutea).

 

30 DE ANI DE LA ÎNREGISTRAREA OFICIALĀ A BISERICII "SF. DIMITRIE"
QUEENSLAND ASSOCIATIONS INCORPORATION ACT 1981,
SECTION 12, REGULATION 7, NO 6190 :
"ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 'ST. DIMITRIE' OF BRISBANE INCORPORATED" AT 30/08/1989.

26 DE ANI ÎN LOCAS PROPRIU.
4 Iulie 1993 - cumpārarea bisericii “St. Andrew” Anglican church din 37 Brisbane Rd, Riverviw 4303
Se oficiazā prima Liturghie în locas propriu pe Sf. Antimis emis de Patriarhul Justinian + 1977.

BISERICA-VECHE2-150x150.jpg   1993-150x150.jpg

 

 

   

 

 

 

 

20 DE ANI DE LA TÎRNOSIRE

HRISOV-2-150x150

În cadrul vizitei sale “pe la locurile sfinte din Australia”, din octombrie 1999, PS.Teofan Sinaitul,
episcop la sectorul Relatii Externe al Patriarhiei Române, (astazi Mitropolit al Moldovei) viziteazā si parohia noastrā.
În cadrul vizitei oficiale, Preasfintia Sa a cercetat Regulamentul parohiei si toate actele legate de existenta parohiei noastre.
Dînsul a avut convorbire telefonicā directā cu Preafericitul Patriarh Teoctist în legaturā cu textul "Hrisovului" de tîrnosire a bisericii.
Sf. Liturghie a fost oficiatā pe acelasi Sf Antimis emis de Patriarhul Justinian+1977.

 

De-lungul timpului, acoperisul  se deterioreazā, plouā în bisericā, peretii contin azbest.
Locasul este declarat ” health hazard” de cātre comisia guvernamentalā.

 teoctist-150x150.jpg

Preafericitul Teoctist, în cadrul audientei din iunie 2006 a dat urmātorul sfat:
“Frate Constantinescu, dacā poti, fā o bisericā nouā; 
dacā nu se poate, reparā biserica pe care o ai si dā slavā lui Dumnezeu”

 

 

 

 

 

Biserica este demolatā pinā la schelet, lungitā cu altar si re-ziditā in perioada Mai 2007 – Decembrie 2009.

 santuri-150x150.jpgdarimata-150x150

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANI DE LA PICTAREA BISRICII

2008/2009.  Grupul Graffiti "Phantast", folosind tehnica air-brush, a pictat biserica noastrā.
Desenele au fost  proectate pe peretii interiori ai bisericii de Ion si Maria C.
Biserica a fost supravegheatā si pictorii au fost îngrijiti de Dna Margareta  G.
Prima figurā de sfînt a fost Sf Parascheva, realizatā pe 14 Oct 2008.

Archived News

SFD Log In