Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-09-29 at 7.03.01 pm thumbSR medium149 149

GLUGA CĀLĀTORULUI / PELERINULUI CRESTIN.

La 1Oct. anul 911, Maica Domnului s-a arātat în biserica din suburbia Vlaherne din Constantinopol ocrotind poporul cu omoforul sāu.
"Proorocul Moise, pe cînd lupta împotriva lui Amalec,
cînd ridica mîinile la rugāciune, Israel biruia;
iar cînd, obosit, le lāsa în jos, Amalec biruia;
însā ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrājmasi.
Tu însā, o, Maicā  lui Dumnezeu,
ridicînd mîinile tale la rugāciune  cātre Fiul tāu,
desi nesprijinitā de nimeni, totdeauna biruiesti pe vrājmasi,
si esti scut nebiruit celor ce cîntā:
Bucurā-te, bucuria noastrā,
acopere-ne de tot rāul,
cu cinstitul Tāu acoperāmînt!" (Acatistul Sfîntului Acoperāmînt).

 

Rugāciune la Maica Domnului:

Cînd cālātoresc prin noapte, acoperā-mā:
cu gluga cerescului spirit,
cu lumina  duioasā a lunii,
cu focul pasiunii,
cu adîncul oceanului,
cu rābdarea pāmîntului,
cu libertatea vîntului,
cu ochiul clar al bufnitei! (Rugā din Iceland).


Archived News

SFD Log In