Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-12-05 at 10.11.42 pm

 
Imaginea: Rembrand, "Fuga în Egipt", 1627

 


La porunca îngerului, Iosif ia pruncul si pe mama lui si merg în Egipt ca sā scape de amenintarea lui Irod.
Ei devin refugiati ca sā evite persecutia si moartea.

În fiecare an, milioane de persoane în lume devin migranti, pārāsind tara de origine din cauza foamei, a sārāciei si a persecutiei.
De multe ori ei se gāsesc în situatia  de strāini nebineveniti, neputînd sā comunice în limba noului pāmînt, sau chiar persecutati - multi cred cā migrantii pur si simplu folosesc abuziv serviciile guvernului.
Noi, crestinii, trebuie sā avem o atitudine umanitarā si de întelegere pentru migranti, pentru cā si Mintuitorul  Hristos a fost refugiat în tarā strāinā;
El ne cere sā iubim mai ales pe cei ce suferā.
Sā ne rugām pentru curajul de a cāuta pacea si dreptatea socialā în lume!

Archived News

SFD Log In