Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-02-01 at 10.45.57 pm

BISERICA, de Petre Tutea.

 În afara slujbelor bisericii nu existā scarā cātre cer.
Templul este spatiul sacru, în asa fel încît si vecinātātile devin sacre in prezenta lui.
Stii unde poti cāpāta definitia omului? - te întreb.
În templu. În Bisericā. Acolo esti comparat cu Dumnezeu, fiindcā exprimi chipul si asemānarea Lui.
Dacā Biserica ar dispārea din istorie, istoria n-ar mai avea oameni. Ar dispārea si omul.

În bisericā afli cā existi.
Ce pustiu ar fi spatiul dacā n-ar fi punctat de biserici!

 

30 de ani!

26 Ianuarie 1988, Melbourne, Australia.
Vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist aprobā numirea
diaconului - medic Ion Constantinescu la parohia 'Sf Apostoli Petru si Pavel' din Melbourne.

 -2 1

-3

Archived News

SFD Log In