Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-03-09 at 10.13.04 pm  A WOMAN IS LIKE A TEA BAG - YOU NEVER KNOW HOW STRONG SHE IS UNTIL SHE GETS IN HOT WATER - ELEANOR ROOSEVELT

DRAGII BUNICULUI.
ÎNTÎMPLAREA DE LA FÎNTÎNA LUI IACOB A FOST DRAMATICĀ.
PARCĀ AM FI DE FATĀ SI AM AUZI DIALOGUL DOMNULUI HRISTOS CU FEMEIA DIN ORASUL SIHAR:

- 'Hristos (scurt): Dā-mi sā beau.
- Samarineanca (artāgoasā, mândrā, ca sā fāureascā numaidecât o distantā, ca nu cumva sā parā māgulitā cā-i vorbeste un iudeu, sā se situeze, asadar, într-o pozitie de inferioritate): Cum, tu, iudeu, îmi vorbesti mie?
- Hristos (ia ofensiva): Firesc ar fi sā-Mi ceri tu Mie sā bei.
- Samarineanca (ironicā, de sus): Nici gāleatā nu ai…(din ce în ce mai ironicā, trecând de-a dreptul la obraznicie): Nu cumva esti Tu mai mare decât parintele nostru Iacov?
- Hristos (atacā din alta directie): Cine bea din apa pe care o dau Eu nu va mai înseta niciodatā.
- Samarineanca (obraznicā, dar si rationalā, practicā, întelegând cā din convorbirea aceasta s-ar putea alege cu un folos însemnat): Da, dā-mi apa aceea ca sā nu mai vin aici sā mā obosesc.
- Hristos (care stie unde este punctul vulnerabil, atacând prin surprindere, din cu totul alt unghi, ca un duelist experimentat). Cheamā-ti bārbatul.
- Samarineanca (de felul ei nefatarnicā, nemincinoasā): N-am barbat.
- Hristos (începe a se dezvālui): Ai spus adevarul… Ai avut cinci…
- Samarineanca (stie sā se plece în fata adevarului): Tu esti prooroc!
- Hristos (se dezvāluie din ce în ce mai mult) enuntā douā principii:
a) va veni ceasul si acum este;
b) se cuvine sā ne închinam lui Dumnezeu numai în duh si adevār.
- Samarineanca (adulmecând adevārul final, presimtindu-l): Va veni Mesia-Hristos.
- Hristos (descoperindu-Se, dându-i lovitura de gratie, doborând-o): Eu sunt!'
(Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

Archived News

SFD Log In