Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-03-23 at 11.19.38 am

HRISTOS CERE  IUBIREA VRĀJMASULUI; NICI O RELIGIE NU POATE MAI SUS!

 

ÎMPĀRĀTIA LUI DUMNEZEU, de Lev Tolstoi.

 " ...Crestinismul nu numai cā nu este un amestec de lucruri înalte si obisnuite,
nu doar cā nu este o superstitie, ci, dimpotrivā,
este cea mai puternicā, purā si completā învātāturā metafizicā si eticā,
deasupra cāreia ratiunea omului, pînā în ziua de azi, încā nu s-a ridicat,
si pe fāgasele cāreia se miscā inconstient cea mai înaltā activitate umanā în domeniul politic, stiintific, poetic si filozofic.
Învātātura lui Iisus este uimitoare si atrāgātoare pentru tot poporul fiindcā-i socoteste pe toti oamenii liberi.
Învātātura lui Iisus era o împlinire a profetiilor lui Isaia despre Alesul lui Dumnezeu care a adus oamenilor Lumina,
a învins rāul si a ajutat adevārul sā învingā prin blîndete, smerenie si bunātate, si nu prin silnicie.

FERICIRILE SI PREDICA DE PE MUNTE (Matei cap 5).

Pentru a împlini vointa Tatālui, care le dā tuturor oamenilor viatā si mîntuire, este nevoie sā împlinim 5 porunci:

PORUNCA ÎNTÎIA:   NU VĀ MÎNIATI SI TRĀITI ÎN PACE CU TOTI.
Nu vā mîniati si nu vā certati;
dar dacā v-ati certat, atunci împācati-vā si purtati-vā în asa fel încît nici un om sā nu vā poarte ranchiunā.
Sā nu rānim pe nimeni si sā ne purtām astfel încît sā nu trezim rāul în nimeni, cāci din rāu izvorāste rāu.

PORUNCA A DOUA:   NU CĀUTATI DESFĀTARE ÎN PLĀCERILE TRUPESTI.
Sā nu crezi cā iubirea fatā de femeie este ceva bun.
Nu privi femeile cu plācere, ci trāieste cu cea cu care ai intrat în legāturā si n-o pārāsi.
Sā nu cultivām plācerile trupesti cu femei si sā nu pārāsim femeia cu care am trāit trupeste,
cāci pārāsirea femeilor si schimbarea lor pricinuieste tot desfrîul din lume.


PORUNCA A TREIA:   NU JURATI NIMĀNUI, ÎN NICI O PRIVINTĀ.
Nu depune în fata nimānui, în nici o privintā, vreun jurāmînt.
Spune 'da' dacā vrei sā spui 'da' si 'nu' dacā vrei sā spui 'nu',
si sā stii cā orice jurāmînt este rāu.
Sā nu jurām niciodatā, fiindcā nu putem fāgādui nimic, dat fiind cā omul este cu totul în puterea Tatālui, iar jurāmintele sunt folosite la lucruri rele.


PORUNCA A PATRA:   NU VĀ ÎMPOTRIVITI RĀULUI, NU JUDECATI SI NU DATI ÎN JUDECATĀ.
Oricît de multā nedreptate ti s-ar face, nu te împotrivi rāului,
nu te judeca si nu cāuta pricinā;
nu învinui si nu pedepsi.
Sā nu ne împotrivim rāului, sā suportām toate jignirile si sā facem încā si mai mult decît ne cer oamenii;
sā nu fim  judecātori si sā nu avem pricinā cu nimeni, cāci omul însusi este plin de greseli si nu-i poate învāta pe altii.
Cînd omul se rāzbunā, doar îi învatā pe altii sā se rāzbune.


PORUNCA A CINCEA:   NU FACETI DEOSEBIRE ÎNTRE DIFERITELE POPOARE SI IUBITI-I PE STRĀINI TOT ASTFEL CA PE FRATII DE ACELASI NEAM CU VOI.
Fatā de popoarele strāine purtati-vā tot astfel cum trebuie sā vā purtati între voi.
Pentru Tatāl tuturor oamenilor, nu sunt nici diferite popoare, nici diferite împārātii: cu totii sunt frati, cu totii fiii ai aceluiasi Tatā.
Nu faceti nici o deosebire între oameni dupā popoare si împārātii.
Sā nu facem deosebire între ai nostri si strāini, cāci toti oamenii sunt copiii aceluiasi Tatā" (Lev Tolstoi, Evanghelia pe scurt).

Archived News

SFD Log In