Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 140810008 sub cruce thumb   CHENOZA CRUCII

Au mai fost prooroci, învātātori, filosofi si doctrinanari de seamā care au predicat si enuntat lucruri frumoase...
Dar nici unul nu s-a învoit sā moarā ca un cîine!

Sfinta cruce e altar, e locul sacru al suferintei Nevinovatului, al Rāscumpārātorului omenirii si al ruperii zapisului ce apāsa asupra noastrā de la Adam încoace.
Pe cruce s-a sāvîrsit Cel care, ascultînd de porunca Tatālui si pentru mîntuirea noastrā, S-a desertat de a sa dumnezeire si a primit moartea, si înca moartea pe cruce.
Pe cruce s-a oficiat o slujbā si un act de reasezare a omenirii în situatia ei de necoruptie originarā.

Hristos, fratele, prietenul, însotitorul nostru, dar si:
- Cel ce si-a aflat sfîrsitul pe blestmatul lemn, sub privirile ironice si biruitoare ale unor dusmani neînduplecati, setosi de spectacolul zvircolirilor bietului trup sortit mortii.
- Cel defaimat, învins, pradā a unui obiect neînsufletit care-si împlineste - rece si dur – groaznica-i menire.
- Si acesta e Hristos.
Pe acesta sā-L trecem cu vederea?

Chenoza Crucii e dovada cea mai limpede si mai puternicā a totalitātii si seriozitātii întrupārii lui Dumnezeu.
A fost ales un popor mic, sārac si subjugat, a fost preferatā familia modestā a unui teslar (nu a unui nobil, unui bogātas, unui cārturar, unui preot).
Ba mai mult decit atît, spre a da întrupārii caracterul ei ireversibil, totalitar, autentic, cinstit, neprecupetit, s-a recurs la moartea pe cruce, chin cumplit, prelung, supliciu rusinos si socotit blestemat, infamie supremā : spre a preface întruparea divinitātii în acceptarea completā a conditiei omenesti. (Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

Archived News

SFD Log In