Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-07-27 at 9.31.57 pm

"Fāgāduintele mele le voi împlini cātre Domnul, înaintea întregului popor" (Psalmul 115, vers 5)


Cînd s-au întîlnit la "Poarta Sārutului", Ioachim si Ana au fāgāduit cā vor închina copilul lui Dumnezeu.

 JURUIREA -

Si dac-a fost Sânta Maria cea micā
Sā meargā la hram, cu totii se ridicā.
Si dacā a fost ziua de toamnā seninā
Cînd urcā Negoiul pe zāri de  luminā,

Pe drumul cu plopii fosnind frunzā rarā
Pārintii Mariei pornirā în tarā.
Fetita-n cārutā sedea între ei-
Ca apa de sipot erau ochii ei.

Trecurā o vale si douā si sapte...
E noapte si cerul e calea de lapte
Pe care se duce car mare si-oier -
Ioachime, schitul nu e nicāieri.

Zadarnic ceri drumul pierdut, la o stânā.
Fetita doarme cu capul pe mânā.
Si maicā-sa tolul îl trase pe ea-
Maria acolo sfânt vis cā va visa.

Si iatā prin frasini rāsare lin luna...
Argintul din vise se lasā ca bruma.
Un schit se vesteste, nou-nout, din pāmînt,
Ca Sântā Maria sā-i fie hram sfânt...

Si cum calcā fata cu fricā-n altar
În cer sunā buciume peste hotar.
Si cum se închinā smerit la icoane
Toti îngerii Domnului cîntā în stane (Ion Pilat).

Archived News

SFD Log In