Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-12-26 at 2.18.41 pm
27 Decembrie, a 3-a zi de Crăciun.
Tema, scopul Crăciunului este dragostea divină a lui Dumnezeu pentru umanitate .
Dragostea Lui a fost prezentată într-un pachet minuscul care a sosit în Bethleem într-o noapte întunecată, rece, de iarnă și a fost scrisă într-un singur cuvânt: Iisus.
Iisus - un nume simplu, cu atâta putere și înțeles, dar în acea noapte cu atât de mult timp în urmă, pruncul mic, înfășat de Sf. Fecioară Maria în scutece , fluturând brațele mici, sugând cu poftă un pumn, era ca orice nou-născut. Era neputincios și dependent, iar Fecioara era speranța Sa de supraviețuire, hrana Sa, mâna Sa de salvare.
Dumnezeu și-a încredințat cel mai neprețuit dar al Său unei mame pământești foarte tînără.
De ce? Pentru că Dumnezeu a iubit atât de mult – încât El a dat.
El L-a trimis pe Fiul Său să slujească și în cele din urmă să moară.
Moartea sa a făcut parte din intrigă și esențială pentru temă.
Nu exista altă cale pentru păcătoșii să fie împăcați cu un Dumnezeu sfânt și drept.

La rândul său, Ștefan și-a dat viața pentru Iisus (Fapte 7).
 

The 3rd day of Christmas.
The Theme, the purpose of the story.
The theme of the Christmas story is God's divine love for a fallen human race.
His love was presented in a tiny packange that arrived in Bethleem on dark, chilly, winter's night and it was spelled out in one word : Jesus.
Jesus - a simple name with so much power and meaning, but on that night so long ago, the tiny baby, wrapped by Mary in swaddling clothes, waving little arms, hungrily sucking a fist, was like any other newborn baby. He was helpless and dependent, and Mary was His hope of survival, His nourishment, His very lifeline.
God entrusted His most priceless gift to a very human, very young, earthly mother.
Why? Because God so loved - that He gave.
He sent Him to minister and eventually to die. 
His death was part of the plot and essential to the theme.
There was no other way for sinners to be reconciled to a holy and just God.

In turn, Stephen gave his life for Jesus (Acts 7).

Archived News

SFD Log In