Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

433234085 795149645983133 3876623276427148512 n

Vizita.


Vestea îngerului din 25 Martie a fost dramaticā.
Adolescenta Maria pleacā grābitā la munte la mātusa Elizabeta.
- Sārut mîna, unchiule Zaharia, sārut mîna, mātusā Elisabeta, binecuvîntatā în 6 luni!.
- Bine ai venit la noi, cea aleasā si acum binecuvîntatā.
Iatā, unchiul Zaharia e mut de 6 luni dar cu zîmbetul pe buze. A înteles rostul cāderii; nu si-a dorit-o, dar îi vede binefacerea si bogātia. Iar eu sunt fericitā.
- Maria : O simt si eu, dar în ce constā fericirea?
- Elisabeta : Nicidecum în a beneficia de ce este ( bani, valori, culturā), ci în a face posibil ce nu este, ce nu e încā : copilul. Zaharia scrie pentru cel ce nu s-a nāscut încā, eu citesc Tora pentru a obtine alt înteles si un gînd nou, tu trāiesti sub fascinatia lui ceea ce stā sā vinā.
- Maria : Am venit la voi, familia mea!
- Elisabeta : Noi nu suntem noi; trāim în elemente : elementul familiei, al prieteniei, al unei limbi si culturi, al unei epoci... - Maria : Mi s-a cerut ascultare.
- Elisabeta : îngerul ti-a cerut sā joci un simplu rol. Dar tu vei scrie o operā : Evanghelia! ( Spicuiri din Constantin Noica).

 

 

The Visit.

 

The news of the angel on March 25 was dramatic. The teenage Maria leaves in a hurry to the mountains to her aunt Elizabeta.
- Hello, uncle Zaharia, Hello, aunt Elisabeta, blessed and 6 months pregnant !.
- Welcome to us, the chosen and now blessed as well .
Here, uncle Zaharia has been mute for 6 months but with a smile on his face. He understood the purpose of the fall; he didn't want it, but he sees its benefit and wealth. And I am happy.
- Maria: I feel it too, but what does happiness consist of?
- Elisabeta: By no means in benefiting from what is (money, values, culture), but in making possible what is not, what is not yet: the child. Zechariah writes for the unborn, I read the Torah to get a different understanding and a new thought, you live under the fascination of what is to come.
- Maria: I have come to you, my family!
- Elisabeta: We are not us; we live in elements: the element of family, of friendship, of a language and culture, of an era...
- Maria: I was asked to obey.
- Elisabeta: the angel asked you to play a simple role. But you will write a masterpiece : the Gospel! (Constantin Noica).

 

Archived News

SFD Log In