Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Error in function redimToSize: The image could not be resized because the size given is larger than the original image.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

414662246 739299868234778 8250954563685170202 n
28 decembrie, a 4-a zi de Crăciun.

Timpul.

Timpul este dat anul 1 d.Hr., ca gong al marelui ceas al lui Dumnezeu,

pentru că tot ce a fost înainte, a fost pregătit pentru eveniment.

Mielul lui Dumnezeu avea să fie jertfă „o dată pentru totdeauna”.

După evenimentele de la Calvar, omenirea avea să experimenteze relația reînnoită cu Tatăl, privind înapoi și acceptând lucrarea Fiului.

„S-a sfârșit” sunt cuvintele de pe Cruce care umplu inima fiecărui credincios de bucurie și apreciere.

„Plinirea timpului” (Galateni 4:4) nu putea fi mai sumbră.

Națiunea odată mândră și puternică a Israelului, Palestina servea un conducător străin.

Liderii aroganți și fără scrupule se întreceau pentru poziție și putere;

alianțele corupte, trădările, trădarea și viciul erau peste tot .

Chiar și mulți dintre liderii religioși evrei se vânduseră pentru putere și prosperitate.

Oamenii erau obosiți și deprimați. Ei așteptaseră „prea mult” ca Mesia – Mântuitorul să-i salveze de asupritorii lor. Credincioșii simpli, cu inima smerită, încă se rugau, vegheau, sperau și așteptau venirea promisului Mesia.

The 4th day of Christmas.
The Time.
The time is given 1 A.D., as the backstrike of the pendulum of God's big timepiece,
for all that came before was in preparation for the event.
The Lamb of God would make the "once-and-for all" sacrifice.
After the events of Calvary, mankind would experience renewed relationship with the Father by looking back and accepting the work of the Son.
"It is finished" are the words on the Cross that fill the heart of every believer with joy and appreciation.
"The fullness of the time" (Galatians 4:4) could not have been more bleak.
The once proud, powerful nation of Israel, Palestine served a forein ruler.
Arrogant and unscrupulous leaders vied for position and power;
corrupt alliances, treasons, treachery and vice were on every hand.
Even many of the Jewish religious leaders had sold out to power and prosperity.
People were tired and depressed. They had waited 'too long' for the Messiah - the Savior to rescue them from their oppressors. Simple, humble-hearted believers still were praying, watching, hoping, and waiting for the coming of the promise Messiah.

Archived News

SFD Log In