Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2018-05-20 at 8.22.42 pm

Biserica primarā din Catacombele Romei - CONSIDERATII PERSONALE

Biserica din Roma este fondatā în jurul anului 40, probabil de crestinii evrei din Ierusalim.
Primele surse crestine - scrierile lui Ignatius din Antiohia si Clement din Roma pun mare accent pe apostolii Petru si Pavel.
Petru vine in Roma pe la anul 60, cînd comunitatea deja exista de aproape 20 de ani. El a fost martirizat de Nero pe la anul 65, probabil prin crucificare.
Pavel este adus la Roma ca prizonier in anul 61si este salutat la periferia Romei de crestini. Rāmîne în închisoare timp de 7 ani si este decapitat.
Posibil amîndoi au fost trādati de ultra-conservativi crestini evrei care îi considerau infideli fatā de legea mozaicā.
Faptul ca Nero îi executā pe amindoi si omoarā multi crestini ca sā-si acopere vina cā a dat foc Romei, este o indicatie cā exista o comunitate crestinā largā si usor de identificat.
Tacitus se referā la un grup destul de popular numiti 'crestini'. Interesant cā el identificā drept origine pe Hristos, 'executat sub Tiberiu, de cātre Pontiu Pilat'.
Scrisoarea cātre Romani este scrisā pe la anul 58 din Corint, unde Apostolul Pavel stā timp de 3 luni, în cadrul cālātoriei a treia misionare.
În aceastā scrisoare el salutā un numār de conducātori ai bisericii din Roma si mentioneazā membrii de origine evrei si prozeliti.
In anii 40, multi evrei au fost expulzati din Roma din cauza tulburārilor in controversa dacā Iisus a fost sau nu Hristos.
Pavel îi asigurā pe crestinii din Roma cā el este apostol si-i roagā sā ajute biserica mamā din Ierusalim cu o colectā de bani.

Pe vremea cînd Prima Scrisoare a lui Clement (anul 96) este scrisā în Roma, biserica este stabillā si priveste în urmā spre Petru si Pavel cu multā admiratie.
Dreptul Roman, cu puternicā opozitie contra oricārei schisme a influentat si formularea deciziilor bisericii.
Modelul roman a servit la fondarea modelelor de autoritate si apoi romanizarea crestinātātii.
Acest proces a culminat in secolul 4 cu recunoasterea Crestinismului drept religie oficialā a Imperiului Roman.

Archived News

SFD Log In